Energietransitie

De energietransitie is nodig om klimaatverandering tegen te gaan, en een gezonde leefomgeving te creëren. Deze grote, complexe opgave vraagt om een verandering van de samenleving.

De lokale focus

D66 wil focussen op:

  • Isoleren van woningen: een noodzakelijke stap voordat ‘van het gas af’ mogelijk wordt.
  • Terugdringen van het energieverbruik: wat je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken.
  • Duurzaam opwekken van energie: zoals zonne-energie.

Het is belangrijk dat de gemeente initiatieven van inwoners op het gebied van duurzame energie, zoals de EigenWijkse Energie Coöperatie, ondersteunt. Daarmee helpen we waardevolle initiatieven om impact te hebben.

D66 wil verder met de gemeentelijke verduurzamingsregeling (GVR) om huiseigenaren in staat te stellen hun huis te verduurzamen.

Beeld: D66