Groene en duurzame leefomgeving

D66 wil een groene en duurzame inrichting van Wijk bij Duurstede, Cothen, Langbroek en het buitengebied. Dat is goed voor onszelf, de dieren en de natuur. We hebben schone, groene ruimte nodig voor onze gezondheid.

Groene kernen

D66 wil de kernen maximaal vergroenen. Dat maakt ze aantrekkelijker om te wonen, en zorgt ervoor dat inwoners gewapend zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering. Met het goede voorbeeld van de gemeente willen we inwoners en bedrijven verleiden om hun terrein ook groener en duurzamer in te richten.

Allemaal doen we ons best om klimaatverandering tegen te gaan, en toch zullen we in de nabije toekomst te maken krijgen met wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen. Onze leefomgeving dient bestand te zijn tegen klimaatverandering. De gemeente moet zo snel mogelijk zorgen voor een klimaatadaptieve openbare ruimte. In nieuwe wijken is dit een eis, en in bestaande wijken sluiten we aan bij logische momenten om de openbare ruimte aan te pakken, bijvoorbeeld als er al vervanging van de straatinrichting gepland staat.

D66 wil buurt- en straatinitiatieven om een straat of buurt te vergroenen of klimaatadaptief in te richten, ondersteunen. De energie die aanwezig is bij inwoners moet maximaal gebruikt worden om een groenere gemeente te worden.

Beeld: Rijk van Geijtenbeek