Onze dorpen en winkelcentra worden een stuk groener

De dorpscentra worden de komende jaren groener en aantrekkelijker, zo heeft de gemeenteraad unaniem besloten op voorstel van D66 Westland. Het college moet samen met MKB Westland en de BIZ’en voor alle dorpen een groenplan gaan maken wat ertoe moet leiden dat winkelen leuker wordt en dat de centra in hete zomers minder warm worden.

Fietspaden

Zodra er bij de aanleg van de twee snelfietspaden naar Den Haag en Rotterdam geld overblijft, dan wordt dat uitgegeven aan fietspaden en -voorzieningen en niet aan andere zaken. Fractievoorzitter Benjamin Hofland: “De raad heeft dit unaniem aangenomen en geeft hiermee een extra impuls aan de fiets als belangrijk en milieuvriendelijk vervoermiddel.”

Leerlingenvervoer hoogbegaafden

Hoogbegaafde leerlingen hebben vaak moeite om een goede plek op school te vinden en moeten soms reizen naar een andere gemeente. D66 wil dat deze kinderen in dat geval gebruik kunnen maken van leerlingenvervoer, maar geeft eerst de wethouder de kans om met de Westlandse scholen tot een oplossing te komen. Benjamin Hofland: “Dit probleem moeten we snel oplossen zodat álle Westlandse kinderen het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben.”

Regentonnen, World Food Festival en opknappen fruitmuur

D66 heeft daarnaast flink aangedrongen op het weer beschikbaar stellen van regentonnen, een jaarlijkse deelname van Westland aan het World Food Festival in Rotterdam, het geven van duidelijkheid over wanneer welke wijken van het gas af moeten en het snel opknappen van de fruitmuur aan de Poeldijkseweg en het plaatsen van een informatiebord daarbij.

Geen hondenbelasting

Dit jaar was het maken van een begroting niet makkelijk vanwege de opgelopen kosten voor de jeugdzorg. Toch wordt er op aandringen van D66 geen hondenbelasting ingevoerd, ook de komende jaren niet.

Starterswoningen

De bouw van starterswoningen gaat heel langzaam. D66 wil dat er bij nieuwbouwprojecten flexibel wordt omgegaan met de parkeernorm om meer ruimte voor jongerenwoningen te krijgen. Het college heeft gezegd hiermee binnenkort een proef te gaan nemen.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.