M O T I E

Investeren in fietsfaciliteiten

De raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 12 november 2019,

Constaterende dat
1. de fractie van D66 Westland zich in 2019 heeft ingespannen voor het verbeteren van de fietspaden tussen de dorpen
2. het college voornemens is om ongeveer 1,5 miljoen euro te investeren in twee metropolitane fietspaden
3. het college bij de Voorjaarsnota bekend wil maken wat het wil doen met een eventueel restant van de 1,5 miljoen euro
4. Westland sinds kort een lokale afdeling van de Fietsersbond heeft

Overwegende dat
1. de twee metropolitane fietspaden een goed alternatief kunnen vormen voor het gebruik van de auto
2. veel fietspaden tussen de dorpen in slechte toestand zijn vanwege het vrachtverkeer en de werkzaamheden aan kabels en leidingen
3. goede fietspaden tussen de dorpen het gebruik van de fiets aanmoedigt
4. de reserve ‘Twee metropolitane fietspaden’ bedoeld is voor het investeren in fietspaden
5. er hoognodig investeringen nodig zijn in diverse fietsfaciliteiten

Verzoekt het college
in de Voorjaarsnota te komen met voorstel waarbij een eventueel restant van de 1,5 miljoen euro geïnvesteerd wordt in de fietspaden tussen de Westlandse dorpen en de fietsfaciliteiten die hierbij horen

en gaat over tot de orde van de dag.

Benjamin Hofland
D66 Westland

Nico de Gier
PvdA Westland

Peter Duijsens
Westland Verstandig

Ulbe Spaans
GroenLinks Westland

Sander Zuyderwijk
VVD Westland

Ad van Harmelen
ChristenUnie-SGP Westland

Jenny Vermeer
CDA Westland

Remmert Keizer
GemeenteBelang Westland