Blijf op de hoogte!

Door uw mailadres in te vullen en op "verstuur" te klikken geeft u ons toestemming om uw mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om u regelmatig updates te sturen. Hier kunt u meer vinden over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 21 februari 2017

Tweede Kamer voor regulering wietteelt

D66-Kamerlid Vera Bergkamp is trots en blij dat haar initiatiefwetsvoorstel om de wietteelt te reguleren is aangenomen door de Tweede Kamer.

Bergkamp: “Dit is een belangrijke stap om een einde te maken aan een impasse die al veel te lang duurt. De Tweede Kamer heeft ingestemd met mijn wetsvoorstel om de wietteelt te reguleren en daarmee komen we tegemoet aan de wens van vele burgemeesters, gemeenten en een groot deel van de Nederlanders die dit ook willen. Hiermee komt een einde aan het scheve gedoogbeleid waarbij je wel wiet mag verkopen, maar niet mag telen.”

Minder  gezondheidsrisico’s, minder criminaliteit

De teelt van cannabis gebeurt nu zonder enige vorm van toezicht, telers gebruiken bestrijdingsmiddelen en stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Dit terwijl 500.000 Nederlanders maandelijks cannabis gebruiken. Bergkamp: “Eén van mijn belangrijkste drijfveren is om de risico’s voor de volksgezondheid zo veel mogelijk te verminderen. Door regulering van de teelt kun je eisen stellen aan de productie en dus aan de kwaliteit. Daarnaast ontstaan er meer mogelijkheden voor gerichte voorlichting en preventie. Zo kun je waarborgen bieden voor de bescherming van de volksgezondheid. Een ander belangrijk punt is dat we de teelt voor coffeeshops uit de criminaliteit halen en hiermee handel voor de georganiseerde criminaliteit wegnemen.”

Wat verandert er?

D66 wil de wet zo aanpassen dat naast de verkoop en het gebruik van hennep en hasjiesj nu ook de teelt gereguleerd wordt. Telers hebben hiervoor dan wel een gedoogbesluit nodig van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De productie blijft strafbaar, maar wordt niet langer vervolgd. Net zoals nu met de verkoop van cannabis in coffeeshops het geval is. Telers worden ook belastingplichtig. De teelt van hennep en hasjiesj moet aan bepaalde eisen met betrekking tot de volksgezondheid voldoen. De hennep of hasjiesj wordt in gesloten verpakkingen van maximaal 5 gram met etiket aan de coffeeshop geleverd. De coffeeshophouder kan op deze manier op een verantwoorde wijze inkopen en de consument weet wat erin zit. De verantwoordelijkheid voor het vast te stellen beleid komt bij de gemeente te liggen. Bijvoorbeeld omtrent het I-criterium (alleen in Nederland woonachtigen hebben toegang), aantal coffeeshops, voorlichting en afstandsbepaling tussen de coffeeshop en een school. Ook wordt de maximale handelsvoorraad voor een coffeeshop losgelaten. Nu ligt deze op maximaal 500 gram, straks mag de burgemeester vaststellen wat een redelijke handelsvoorraad is voor de gedoogde coffeeshop. De minister is verantwoordelijk voor het vaststellen van de hoeveelheid hennep en hasjiesj die in Nederland geteeld mag worden. Zo wordt niet te weinig geproduceerd, maar ook niet teveel, wat weer illegaal voor de export gebruikt kan worden. Hierbij wordt ruimte geboden voor coffeeshopondernemers en wiettelers om consumenten een divers aanbod van hennep en hasjiesj te kunnen bieden. Ook is het mogelijk om proefverpakkingen in de coffeeshops te plaatsen, zodat klanten eerst kunnen waarnemen wat ze willen kopen.