Starterslening voor Tilburgse woningzoekenden verlengd

De behoefte aan betaalbare en passende woningen voor starters is onverminderd groot. Daarom is D66 blij dat de Tilburgse gemeenteraad begin februari akkoord ging met de verlening voor de starterslening. Door deze lening hebben starters meer kans op een betaalbare woning.

Koopstarters

De starterslening van maximaal 35.000 euro is bedoeld voor (oud-) Tilburgers die voor het eerst een woning willen kopen, de zogenaamde koopstarters. Doordat de starterslening bovenop de hypotheek komt hebben de starters meer kans om een passende woning te vinden.

Initiatief D66 Tilburg

Vanwege enorme krapte op de woningmarkt diende D66 Tilburg in 2019 het voorstel in voor de starterslening. Vanuit de gemeente werd toen een bedrag van vijf miljoen euro beschikbaar gesteld en van dit bedrag is nu nog 2 miljoen over voor startersleningen. En dat geld is hard nodig, want helaas zijn de uitdagingen voor starters op de woningmarkt onverminderd groot.