Tilburgse Architectuurprijs moet architectuurklimaat versterken

In 2024 vindt de eerste uitreiking van de Tilburgse Architectuurprijs plaats. De prijs heeft als doel om de aandacht te vestigen op de belangrijke rol die architectuur speelt in het vormgeven van de stad. De Tilburgse Architectuurprijs komt er dankzij een motie die raadslid Julian Zieleman eind 2021 indiende. Zieleman: “In Tilburg willen we niet alleen veel bouwen, maar ook met oog voor kwaliteit! Een fijne en mooie leefomgeving is van groot belang voor een gelukkig leven.”

Tweejaarlijks

De Tilburgse Architectuurprijs zal iedere twee jaar worden uitgereikt aan projecten die opvallen, bijvoorbeeld door innovatie, ruimtelijke inpassing en duurzaamheid. In verschillende categorieën wordt een architectuurprijs toegekend. De categorie-indeling wordt nog verder uitgewerkt, gedacht kan worden aan bijvoorbeeld woningbouw en utilitaire gebouwen, maar ook de inrichting van de openbare ruimte.

Een prijs ‘van de stad en dorpen’

Hoe bepaald wordt welke projecten in aanmerking komen voor een prijs, wordt ook nog uitgewerkt. Waarschijnlijk zal er gewerkt worden met een vakjury en een publieksstemming. De prijs zal niet gelinkt worden aan één organisatie, het wordt juist een prijs ‘van de stad en dorpen’. Julian Zieleman: “Ik ben erg blij met deze insteek. Op deze manier wordt het gesprek over bouwen en ruimtelijke kwaliteit in Tilburg van alle inwoners en niet enkel van deskundigen. Tilburgers hebben een duidelijke mening over hun woonomgeving, het is belangrijk dat hier uiting aan kan worden gegeven.”

Impact architectuurprijs

In steden als Eindhoven en Rotterdam worden ook architectuurprijzen uitgereikt. De prijs stimuleert architecten om vernieuwende en duurzame ontwerpen te maken. Bovendien wordt door deze prijs het gesprek tussen architecten, beleidsmakers en bewoners gestimuleerd, wat bijdraagt aan een beter begrip van de impact van architectuur op de stad. Zieleman: “De Tilburgse Architectuurprijs is voor ons als D66 geen doel op zich, maar een middel om het architectuurklimaat in onze gemeente te versterken en daarmee een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de Tilburgse architectuur.”