Holle frases als ‘bouwen, bouwen, bouwen’, halen Brabant niet van het slot

Het oplossen van de wooncrisis is een van de belangrijkste opdrachten waar de Brabantse politiek voor staat. Een complex vraagstuk dat niet gebaat is bij het herhalen van simpele holle frasen als ‘bouwen bouwen bouwen’. In de provincie Brabant moeten er de komende jaren 130.000 nieuwe woningen bijkomen. Passend voor alle doelgroepen, bij voorkeur binnen de bestaande bebouwde omgeving en in een aantrekkelijke leefomgeving waar mensen zich thuis voelen. We kunnen deze opgave in Brabant alleen aan, als we weloverwogen ruimtelijke keuzes maken die wonen, natuur, duurzame energie, bereikbaarheid en bedrijvigheid met elkaar verbinden. En daarvoor moeten we nu harde keuzes maken om de topvervuilers in industrie, landbouw en vervoer aan te pakken. Dat is de enige manier om te voorkomen dat hun stikstofuitstoot de bouw in Brabant volledig plat legt, zoals nu dreigt te gebeuren.

Geen tijd voor verder uitstel

Brabant is de eerste provincie die heeft aangegeven dat op grond van de desastreuze staat van onze natuur, er geen nieuwe vergunningen meer worden verstrekt. “Brabant op slot” kopten de kranten afgelopen week. Andere provincies zullen naar verwachting snel volgen. De invloed van de stikstofdepositie is inmiddels zo groot, dat er van de Brabantse natuur weinig anders meer dreigt over te blijven dan eentonig grasland, brandnetels en bramen. Deze drie plantsoorten zijn namelijk dol op stikstof. Biodiversiteit verdwijnt daardoor overal in sneltreinvaart en dat is een directe bedreiging voor ons allemaal. Om onze kinderen en kleinkinderen een toekomst in deze provincie te bieden, moeten we dus stevige maatregelen nemen tegen de topvervuilers. Daarmee beschermen we de natuur en zetten we tegelijkertijd het sein op groen voor extra woningbouw. Dat is hard nodig, want onze jongeren kunnen het ouderlijk huis niet uit, voor ouderen is het onmogelijk om door te stromen naar kleinere, levensloopbestendige woningen en dus blijven gezinswoningen onbereikbaar voor jonge gezinnen. Het systeem is volledig vastgelopen.

Woningen en voorzieningen in bereikbare steden en dorpen

En dat terwijl we juist in onze provincie ambitieuze plannen hebben om huisvesting te bieden aan alle doelgroepen. De Brabantse steden staan klaar om te verdichten: maximaal bijbouwen in bestaand stedelijk gebied, dicht bij voorzieningen en openbaar vervoer. De oproep van D66 aan de provincie om busverbindingen met het landelijk gebied stevig te verbeteren, is inmiddels opgepakt door vrijwel alle andere partijen. Dat stemt hoopvol, want op die manier blijven ook de dorpen en de kleine kernen bereikbaar. Samen met kansen voor inbreiding, en onder strikte voorwaarden in sommige gevallen ook uitbreiding, is bereikbaarheid namelijk een belangrijke voorwaarde voor het levendig houden van het landelijk gebied. Het voorbehoud ‘uitbreiding onder strikte voorwaarden’ is echter wel nodig. Want klakkeloos volbouwen van het Brabantse landschap is niet de oplossing. Of het nou steden of dorpen betreft: we bouwen met oog voor ruimtelijke kwaliteit. Duurzaam en betaalbaar. Met visie en lef voor de huidige en toekomstige generaties. Dat betekent: buiten de gebaande paden denken en creatieve oplossingen durven neerzetten: leegstaande kantoren en winkelpanden ombouwen tot woningen, flexwoningen plaatsen, woningsplitsing toestaan.

Brabantse utopie of werkelijkheid

Bovenstaande schets van een bereikbaar, leefbaar Brabant met een passende woning voor iedereen is een utopie, als de stikstofproblematiek de natuur om zeep helpt en de bouw stillegt. D66 Brabant is niet van de holle frases, maar van de klare taal. We grijpen stevig in om de stikstofuitstoot bij industrie, landbouw en vervoer omlaag te krijgen. Alleen op die manier krijgen gemeenten de ruimte om passende woningen te bouwen voor alle Brabanders, die daar al veel te lang op wachten

Matthijs van Miltenburg – lijsttrekker D66 Noord-Brabant
Kasper van de Langenberg – kandidaat-Statenlid D66 Noord-Brabant
Jorien Migchielsen – fractievoorzitter D66 Eindhoven
Julian Zieleman – fractievoorzitter D66 Tilburg
Joek van Pul – fractievoorzitter D66 Breda
René van den Kerkhof – fractievoorzitter D66 ’s-Hertogenbosch
Jochem van den Bogaard – fractievoorzitter D66 Helmond