Brabant op slot, Tilburg op slot?

Wat zijn de gevolgen voor Tilburg, nu de provincie Noord-Brabant heeft aangegeven dat Brabant ‘op slot’ gaat? De provincie geeft voorlopig geen vergunningen meer af aan projecten die zorgen voor extra stikstofuitstoot. D66-raadslid Sofia Schampers vraagt het college wat dit onder andere betekent voor de woningbouw in de gemeente Tilburg.

Gevolgen voor Tilburg

Het besluit van de provincie om geen vergunningen meer af te geven, leidt tot grote onzekerheid over (woning)bouw, landbouw, industrie en zelfs verduurzamingsprojecten. Wat zijn de gevolgen voor de duizenden woningen die de komende jaren in Tilburg gebouwd moeten worden? Is bekend op welke Tilburgse projecten deze uitspraak effect heeft en wat de mogelijke gevolgen of oplossingen zijn?

Natuurherstel

Om Brabant zo snel mogelijk weer van het slot te krijgen, vraagt D66 Tilburg het college om de mogelijkheden tot natuurherstel te onderzoeken. Is het mogelijk om hiervoor extra geld uit te trekken? Kunnen piekbelasters versneld uitgekocht of aangepakt worden? Is het college bereid om in gesprek te gaan met het bedrijfsleven om versneld stikstofreductie toe te passen? Gaat het college stevig inzetten om de uitstoot van verkeer terug te dringen? Schampers: “De realisatie van woningbouw stoot minder uit dan het gebruik van infrastructuur. Als we verkeer minderen kunnen we wél huizen bouwen. We moeten nu keuzes maken.”

Stappen richting provincie

Schampers vraagt het college ook in gesprek te gaan met de provincie over de gevolgen van dit besluit. Het raadslid wil bovendien weten of het college al op de hoogte was van de plannen om geen vergunningen meer af te geven. Toch ziet het raadslid de situatie niet alleen als negatief. Schampers: “Dit is niet per se een slechte ontwikkeling. Het dwingt ons te versnellen en serieuze maatregelen te nemen om de natuur te herstellen en te beschermen.”