D66 Tilburg wil plannen voor coffeeshop Berkel-Enschot niet pauzeren

De Tilburgse gemeenteraad stemde afgelopen maandag tegen het ‘pauzeren’ van de plannen voor een coffeeshop in Berkel-Enschot. De eventuele komst van de coffeeshop in winkelcentrum Koningsoord roept veel weerstand op. D66 Tilburg heeft begrip voor de zorgen van inwoners, toch vindt de fractie het belangrijk dat de plannen voor uitbreiding van het aantal coffeeshops door kunnen gaan.

Uitbreiding om overlast aan te pakken

Uitbreiding van het aantal coffeeshops, van elf naar dertien, is nodig omdat het huidige aantal de hoeveelheid bezoekers niet aankan, wat leidt tot lange wachtrijen bij coffeeshops, verkeersdrukte en parkeeroverlast. Door binnen de gemeente twee extra coffeeshops toe te laten, hoopt de gemeente het aantal bezoekers beter te spreiden en de overlast te verminderen.

Vertrouwen

Hoewel D66 begrip heeft voor de emoties en zorgen van de inwoners van Berkel-Enschot, heeft de fractie er vertrouwen in dat de coffeeshop in het dorp niet tot grote problemen zal leiden. In de praktijk veroorzaken coffeeshops minder overlast dan van tevoren wordt verwacht. Ze moeten immers voldoen aan allerlei strenge eisen, denk bijvoorbeeld aan een beveiliger voor de deur en de legitimatieplicht voor bezoekers.

In de Tilburgse binnenstad veroorzaken coffeeshops regelmatig verkeersproblemen en parkeerdrukte, dit wordt veroorzaakt door het beperkte aanbod en de te grote bezoekersaantallen. Naar verwachting zullen dergelijke problemen in Berkel-Enschot niet of nauwelijks aan de orde zijn. Bezoekers uit België zullen immers niet vaak doorrijden naar het dorp om wiet te kopen. De gemeente toetst bovendien of winkelcentrum Koningsoord met een eigen parkeerplaats voldoende parkeerplekken heeft en zal met handhaving actief toezien dat bezoekers zich aan de parkeerregels houden. Ook zegt de burgemeester toe dat gemeente Tilburg een vinger aan de pols houdt door het oprichten van een klankbordgroep met daarin de coffeeshopondernemer, inwoners en gemeente, zodat eventuele problemen direct geadresseerd kunnen worden.

Drive-through coffeeshop

Tijdens de gemeenteraadsvergadering kwam ook regelmatig de optie voor een drive-through coffeeshop ter sprake. Dit is volgens D66 een interessant concept dat in de toekomst zeker onderzocht kan worden, maar nu nog in de kinderschoenen staat. Ook staat het los van de huidige plannen voor een coffeeshop in Berkel-Enschot.