D66 Tilburg vraagt naar aanpak femicide

Het is vandaag Internationale Vrouwendag en daarom vraagt D66 aandacht voor femicide in Tilburg. Femicide is de moord op vrouwen, simpelweg omdat ze vrouw zijn. Het is een wereldwijd probleem en het gebeurt ook in onze gemeente. Maar hoe vaak dit voorkomt en wat er gebeurt om femicide te voorkomen is niet bekend. D66-raadsleden Beppie Smit en Jort Molenaar vragen het college daarom naar de omvang en aanpak van dit maatschappelijke probleem. Raadslid Beppie Smit: “In Nederland wordt er elke acht dagen een vrouw vermoord door haar ex, partner of andere relatie. We moeten samen de ogen openen voor femicide, ook in Tilburg.”

Aanpak femicide

D66 vraagt het college in de eerste plaats naar de cijfers van femicide in Tilburg. Hoeveel vrouwen waren de afgelopen jaren slachtoffer? Krijg de gemeente Tilburg signalen over toegenomen vijandigheid en agressie tegen vrouwen? Is er specifiek aandacht voor het in kaart brengen, signaleren en de preventie van femicide en worden zorg- en hulpverleners voldoende getraind in het herkennen en tegengaan van deze extreme vorm van vrouwenhaat? Raadslid Jort Molenaar: “Op dit moment is er nog veel onduidelijk en lijkt een aanpak te ontbreken.”

Naamsverandering slachtoffers

Vrouwen die slachtoffer zijn van geweld veranderen soms hun achternaam, omdat ze niet de achternaam willen houden van hun dader. Het is mogelijk om hiervoor een verzoek in te dienen als een vrouw de geslachtsnaam heeft van haar partner die onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen van een ernstig misdrijf tegen haar of hun kinderen. Het wijzigen van de achternaam is echter duur en vrouwen in deze situatie hebben vaak onvoldoende financiële middelen om dit te betalen. D66 vraagt het college om te onderzoeken of het mogelijk is om de kosten van de achternaamwijziging voor deze vrouwen te vergoeden. Molenaar: “We dienen iedere vrouw de veiligheid te kunnen bieden die ze nodig heeft. En dat hoort niet af te hangen van je portemonnee. Daarin dient de gemeente een rol te spelen, zodat het voor iedereen mogelijk is”

Aandacht voor vrouwenhaat

Vrouwenhaat is een maatschappelijk probleem dat diep geworteld is in onze maatschappij. Het draagt bij aan de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en ondermijnt de vooruitgang die is geboekt op het gebied van gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Smit: “Het valt me op dat vrouwen via social media negatief aangesproken worden op hun vrouwelijkheid. ‘Heks, ga terug naar het fornuis, wat voor moeder ben jij, en deze vrouw heeft kinderen,’ dat zijn enkele voorbeelden die op mijn socials voorbij komen. Laten we elkaar beschermen, spreek je uit, maar ook de nieuwe generatie opvoeden. Alleen aandacht vragen is niet genoeg. Daarom zou D66 Tilburg graag ieder jaar op de internationale vrouwendag aandacht vragen voor dit probleem. En niet alleen aandacht maar ook voorlichting. Door bewustwording en opvoeding kunnen we hier het verschil maken.”