Gemeenteraad stemt in met volledig vuurwerkverbod Tilburg

De gemeenteraad heeft een motie aangenomen voor een volledig vuurwerkverbod en de mogelijkheid tot alternatieve shows tijdens de jaarwisseling. De motie roept daarnaast op tot een dialoog met de stad om zo het draagvlak voor deze keuze te vergroten. D66 is voorstander van een vuurwerkvrij Tilburg en was daarom mede-indiener van deze motie. Raadslid Jort Molenaar: ‘Verder experimenteren met gebiedsverboden heeft geen doel meer. Het is tijd voor de volgende stap.’

Gebiedsverboden

Molenaar is de afgelopen periode druk bezig geweest met het volgen van informatiesessies over dit onderwerp én om verschillende partijen bij elkaar te krijgen voor dit voorstel. D66 zet zich al jaren in voor beheersing en beperking van het afsteken van vuurwerk. In 2019 stemde de raad in met een vuurwerkverbod in bepaalde wijken om ervaring op te doen en om zo toe te werken naar een gemeentelijk verbod. ‘Sinds corona weten we dat zo’n verbod effect heeft. Twee jaar lang zagen we minder overlast, schade en gewonden’, licht Molenaar toe.

Voordelen vuurwerkverbod

Hoewel siervuurwerk prachtig kan zijn, kent het afsteken ervan vooral veel nadelen. Denk bijvoorbeeld aan de vele slachtoffers en milieuverontreiniging die het veroorzaakt. De verwachting is dat een vuurwerkverbod uiteindelijk zal leiden tot minder slachtoffers, minder milieuschade door fijnstof, zware metalen en microplastics en minder stress bij mensen en dieren. Kortom, de nieuwjaarsviering wordt veiliger voor iedereen en minder belastend voor het milieu.

Handhaving

Voor een vuurwerkverbod is een wijziging in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) nodig. Maar ook met een vuurwerkverbod zal handhaving de komende jaren een uitdaging blijven. Oud en nieuw is de drukste dag in het jaar voor hulpverleners. ‘Zij vragen hier al jaren om en op deze manier wordt Nieuwjaar op termijn een feestdag waar politie en hulpverleners niet constant moeten uitrukken, maar waar gezelligheid en samenzijn het belangrijkste is’, vertelt Molenaar.

Alternatieve viering

Om dat te bereiken vraagt de raad ook om een voorstel voor de organisatie van alternatieve feesten en bijeenkomsten. Naar Apeldoorns voorbeeld kunnen inwoners, verenigingen, straten of wijken een bedrag krijgen om samen iets te organiseren. Zo werden in Apeldoorn karaokesets gehuurd, aftelfeesten georganiseerd of barbecues gehouden.

Dialoog met de stad

Om Tilburgers te overtuigen van het belang van een vuurwerkvrije stad, komt er een dialoog met de stad. ‘Het zal tijd kosten om iedereen te overtuigen, bovendien zullen tegenstanders er altijd blijven. Het doel van dit voorstel is, om vuurwerk niet meer de norm te maken’, geeft Molenaar aan. Het raadslid denkt dat door goede alternatieven en duidelijke communicatie de jaarwisseling kan veranderen in het leukste feestje van het jaar. De APV-wijziging en het voorstel voor een alternatieve viering worden de komende maanden in de gemeenteraad behandeld.