D66 Oude IJsselstreek

Op 15 december benoemt de gemeenteraad de twee nieuwe leden van de rekenkamercommissie.

De gemeente werkt aan een vergaande samenwerking tussen de gemeente en zorgverleners zoals Sensire en Azora.

Op 15 december benoemt de gemeenteraad de twee nieuwe leden van de rekenkamercommissie.

De gemeente werkt aan een vergaande samenwerking tussen de gemeente en zorgverleners zoals Sensire en Azora.

Ook D66 ziet de nood op de woningmarkt. Waar we een paar jaar geleden nog zagen dat huizen lang te koop stonden, zien we nu het tegenovergestelde.

D66 wil dat we veel meer dan nu naar de lange termijn kijken. Wat nu een goed idee lijkt is straks misschien helemaal niet zo goed voor onze kinderen.

Ook D66 ziet de nood op de woningmarkt. Waar we een paar jaar geleden nog zagen dat huizen lang te koop stonden, zien we nu het tegenovergestelde.

D66 wil dat we veel meer dan nu naar de lange termijn kijken. Wat nu een goed idee lijkt is straks misschien helemaal niet zo goed voor onze kinderen.

Vier mensen die minister worden zonder dat daar een politieke loopbaan aan voorafging. Mensen die over een schat aan bestuurlijke en inhoudelijke ervaring beschikken op het terrein waarvoor ze als minister of staatssecretaris verantwoordelijk worden.

Weet u het nog, de troonrede van 2013? De participatiesamenleving? Komende maand legt de gemeenteraad het participatiebeleid vast, waarin meedenken met en geïnformeerd worden door de gemeente centraal staan.

D66 ziet veel positiefs in de plannen van het college. Toch denken we dat een aantal kansen nu blijft liggen die je met slimmer beleid kunt grijpen. Een aantal van die kansen willen wij hier schetsen.

Vier mensen die minister worden zonder dat daar een politieke loopbaan aan voorafging. Mensen die over een schat aan bestuurlijke en inhoudelijke ervaring beschikken op het terrein waarvoor ze als minister of staatssecretaris verantwoordelijk worden.

Weet u het nog, de troonrede van 2013? De participatiesamenleving? Komende maand legt de gemeenteraad het participatiebeleid vast, waarin meedenken met en geïnformeerd worden door de gemeente centraal staan.

D66 ziet veel positiefs in de plannen van het college. Toch denken we dat een aantal kansen nu blijft liggen die je met slimmer beleid kunt grijpen. Een aantal van die kansen willen wij hier schetsen.

Veel burgers in onze gemeente zijn betrokken bij, of hebben ideeën over, veranderingen en verbeteringen in hun omgeving. Van de gemeente mag verwacht worden dat zij deze betrokkenheid verwelkomt en faciliteert. Met een mooi woord heet dat burgerparticipatie.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van D66 Oude IJsselstreek op 25 mei 2021 is Camiel Vanderhoeven gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Camiel is sinds 2018 fractieassistent binnen de D66 fractie, en is actief in meerdere raadscommissies.

Deze prachtige zin wordt in Simon Carmiggelt’s “Klein Beginnen” gebezigd door een schrijver die zijn onheilsprofetieën huis aan huis probeert te verkopen.

D66 staat achter de leraren, voor de toekomst van onze kinderen moet het vak van onderwijzer opnieuw aantrekkelijk worden.

Veel burgers in onze gemeente zijn betrokken bij, of hebben ideeën over, veranderingen en verbeteringen in hun omgeving. Van de gemeente mag verwacht worden dat zij deze betrokkenheid verwelkomt en faciliteert. Met een mooi woord heet dat burgerparticipatie.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van D66 Oude IJsselstreek op 25 mei 2021 is Camiel Vanderhoeven gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Camiel is sinds 2018 fractieassistent binnen de D66 fractie, en is actief in meerdere raadscommissies.

Deze prachtige zin wordt in Simon Carmiggelt’s “Klein Beginnen” gebezigd door een schrijver die zijn onheilsprofetieën huis aan huis probeert te verkopen.

D66 staat achter de leraren, voor de toekomst van onze kinderen moet het vak van onderwijzer opnieuw aantrekkelijk worden.

Toont 24 van 25