Camiel Vanderhoeven over Stikstof

Tijdens de raadsvergadering van 30 juni 2022 heeft onze fractievoorzitter Camiel Vanderhoeven naar aanleiding van een tweetal moties een betoog over de stikstofproblematiek gehouden.

Camiel Vanderhoeven over stikstof

Camiel Vanderhoeven - Beeld: Gemeente Oude IJsselstreek

Ik wil aangeven hoe ik als lokale vertegenwoordiger van een landelijke partij die een groot stempel op deze discussie drukt aankijk tegen deze stikstofprolematiek.

Het probleem

En dan wil ik beginnen met de constatering dat het voor de natuur in Nederland al lang geen vijf voor twaalf meer is, maar eerder half één. Insectenpopulaties en biodiversiteit zijn sterk afgenomen. Mineralen en kalk zijn uit de bodem weggespoeld, en uiteindelijk heeft dat ook zijn effect op de fauna. Denk bijvoorbeeld aan vogels die brozere botten hebben gekregen.

En de wetenschappelijke consensus is dat de stikstofuitstoot en depositie niet de enige oorzaak is, maar wel een cruciale rol speelt.

En dat vraagt, dat schreeuwt, om een ingrijpende aanpak.

De oplossing

Industrie, vervoer, bedrijven, en consumenten zullen daar allemaal een steentje aan bij moeten dragen. En ja, dat geldt zeker voor de agrarische sector. Te lang is, ook vanuit de overheid, het beeld overeind gehouden dat we met allerlei technische oplossingen de stikstofuitstoot in de toekomst wel kunnen gaan verminderen, en dat we daarom nu wel vrolijk op de ingeslagen weg van schaalvergroting kunnen doorgaan. En dat neem ik de landelijke overheid ook zeer kwalijk.

De oplossing zit hem er niet in om nu maar weer opnieuw in dat patroon verder te gaan. En daarom ben ik blij dat mijn partij in de tweede kamer en in de regering het voortouw heeft genomen om nu een duidelijke punt te zetten achter het almaar doormodderen.

Kritiek

Ben ik dan 100% tevreden over het nu gevoerde kabinetsbeleid? Nee.

Het kabinet is onvoldoende in staat gebleken om de status van de voorstellen, bijvoorbeeld het kaartje met de kleuren, over te brengen. Ze zijn er onvoldoende in geslaagd om over te brengen dat er niet alleen van de boeren, maar van iedereen wat verwacht wordt.

En er is echt onvoldoende duidelijk gemaakt wat dat wél het perspectief voor de agrariërs is. Die perspectiefnota van minister Staghouwer is echt iets dat die benaming niet waard is. En terecht is de minister dan ook door de Tweede Kamer teruggestuurd naar de tekentafel.

De boeren

In gesprekken die ik persoonlijk met boeren voer – en ik woon in een klein dorp, en ik ga naar verjaardagen, en dan heb je dat soort gesprekken automatisch, helemaal als je van D66 bent – maar in die gesprekken proef ik dat die boer eigenlijk niets liever wil, dan op een verantwoorde manier met de grond die hij beheert.

Maar ook dat het buitengewoon lastig is om uit de mantra van schaalvergroting op schaalvergroting los te breken.

Vertrouwen

Maar ik heb persoonlijk voldoende vertrouwen in de agrariërs in onze gemeente dat zij dit voor elkaar kunnen krijgen. Helemaal als daar vanuit het rijk een zak geld voor beschikbaar is waar 25 miljard Euro in zit. Dat is echt niet niets.