Ine Woudstra en Kyra Meulenbeek versterken D66 fractie

Op donderdag 2 juni 2022 zijn de fractieassistenten voor de raadsperiode tot 2026 geïnstalleerd. Het bestaande team van fractieassistenten, Ziko van Dijk, Angélique van der Meer, Karen Smelt en Luke Buevink, is gisteren uitgebreid met Kyra Meulenbeek en Ine Woudstra.

Beeld: D66

Kyra Meulenbeek

Kyra stond als 6e op de kieslijst bij de verkiezingen, en gaat zich met name bezighouden met jeugdzaken.

Ine Woudstra

Ine was tussen 2020 en 2022 fractievoorzitter van D66 Oude IJsselstreek. Na een half jaar buiten de gemeente gewoond te hebben is zij opnieuw in de gemeente Oude IJsselstreek komen wonen. Zij zal zich met name bezig gaan houden met inclusie en het sociaal domein.

Reactie fractievoorzitter

De fractievoorzitter, Camiel Vanderhoeven, geeft aan erg blij te zijn met de versterking van de fractie: “Kyra’s kennis van en betrokkenheid bij jeugdzaken, en Ine’s ervaring en gedrevenheid in het sociaal domein zijn een welkome aanvulling binnen de fractie. Doordat we een sterk team fractieassistenten hebben word ik bijvoorbeeld in staat gesteld om het voorzitterschap van de Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkelingen (MO) op me te nemen, in de wetenschap dat onze vertegenwoordiging in deze commissie bij onder andere Ine en Kyra in goede handen is.”