“De waanzin staat voor de deur”

“De waanzin staat voor de deur”
 
Deze prachtige zin wordt in Simon Carmiggelt’s “Klein Beginnen” gebezigd door een schrijver die zijn onheilsprofetieën huis aan huis probeert te verkopen. Als je ziet met welk een gemak complottheorieën zich tegenwoordig online verspreiden, dan had deze schrijver zich anno 2021 heel wat minder moeite hoeven getroosten.

Ik denk dan bijvoorbeeld aan de leugens over de verkiezingsuitslagen in de VS die door de – nog net – zittende president verspreid worden. Dichter bij huis zie ik de bizarre motieven die aan regeringen, volksvertegenwoordigers, en de wetenschap worden toebedacht nu we midden in een ongekende crisis zitten.
 
Het ironische is, dat het democratische staatsbestel dat ons de vrijheid geeft om alle mogelijke meningen te verkondigen, hetzelfde staatsbestel is waarin het vertrouwen nu door zoveel verkondigers zo bruut ondermijnd wordt. Kritisch denken mag – nee, moet – maar laten we daarbij onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de samenleving niet uit het oog verliezen.
 
Ik wens voor 2021 dat we de waanzin buiten de deur kunnen houden, en dat we samen een uitweg uit deze crisis zullen weten te vinden.