Columns Gelderse Post

Op 15 december benoemt de gemeenteraad de twee nieuwe leden van de rekenkamercommissie.

De gemeente werkt aan een vergaande samenwerking tussen de gemeente en zorgverleners zoals Sensire en Azora.

Vier mensen die minister worden zonder dat daar een politieke loopbaan aan voorafging. Mensen die over een schat aan bestuurlijke en inhoudelijke ervaring beschikken op het terrein waarvoor ze als minister of staatssecretaris verantwoordelijk worden.

Weet u het nog, de troonrede van 2013? De participatiesamenleving? Komende maand legt de gemeenteraad het participatiebeleid vast, waarin meedenken met en geïnformeerd worden door de gemeente centraal staan.

D66 ziet veel positiefs in de plannen van het college. Toch denken we dat een aantal kansen nu blijft liggen die je met slimmer beleid kunt grijpen. Een aantal van die kansen willen wij hier schetsen.

Op 15 december benoemt de gemeenteraad de twee nieuwe leden van de rekenkamercommissie.

De gemeente werkt aan een vergaande samenwerking tussen de gemeente en zorgverleners zoals Sensire en Azora.

Vier mensen die minister worden zonder dat daar een politieke loopbaan aan voorafging. Mensen die over een schat aan bestuurlijke en inhoudelijke ervaring beschikken op het terrein waarvoor ze als minister of staatssecretaris verantwoordelijk worden.

Weet u het nog, de troonrede van 2013? De participatiesamenleving? Komende maand legt de gemeenteraad het participatiebeleid vast, waarin meedenken met en geïnformeerd worden door de gemeente centraal staan.

D66 ziet veel positiefs in de plannen van het college. Toch denken we dat een aantal kansen nu blijft liggen die je met slimmer beleid kunt grijpen. Een aantal van die kansen willen wij hier schetsen.

Veel burgers in onze gemeente zijn betrokken bij, of hebben ideeën over, veranderingen en verbeteringen in hun omgeving. Van de gemeente mag verwacht worden dat zij deze betrokkenheid verwelkomt en faciliteert. Met een mooi woord heet dat burgerparticipatie.

Deze prachtige zin wordt in Simon Carmiggelt’s “Klein Beginnen” gebezigd door een schrijver die zijn onheilsprofetieën huis aan huis probeert te verkopen.

D66 staat achter de leraren, voor de toekomst van onze kinderen moet het vak van onderwijzer opnieuw aantrekkelijk worden.

Onze partij, D66, heet voluit: Democraten 66. Anders dan in de VS hebben we in Nederland meer dan twee partijen en leven we in een volledige democratie. Is dat dan reden om achterover te leunen?

Veel burgers in onze gemeente zijn betrokken bij, of hebben ideeën over, veranderingen en verbeteringen in hun omgeving. Van de gemeente mag verwacht worden dat zij deze betrokkenheid verwelkomt en faciliteert. Met een mooi woord heet dat burgerparticipatie.

Deze prachtige zin wordt in Simon Carmiggelt’s “Klein Beginnen” gebezigd door een schrijver die zijn onheilsprofetieën huis aan huis probeert te verkopen.

D66 staat achter de leraren, voor de toekomst van onze kinderen moet het vak van onderwijzer opnieuw aantrekkelijk worden.

Onze partij, D66, heet voluit: Democraten 66. Anders dan in de VS hebben we in Nederland meer dan twee partijen en leven we in een volledige democratie. Is dat dan reden om achterover te leunen?

Toont 11 van 11