“Een onafhankelijke rekenkamer is een goede zaak.” 

Op 15 december benoemt de gemeenteraad de twee nieuwe leden van de rekenkamercommissie. Samen met de al benoemde voorzitter is de commissie dan met drie leden voltallig.

De rekenkamer onderzoekt of de gemeente haar taken goed en efficiënt uitvoert. Tot nu toe bestond die commissie uit vier raadsleden, aangevuld met een voorzitter van buitenaf. Vanaf 15 december bestaat de rekenkamercommissie alleen nog maar uit externe leden. Hiermee lopen we vooruit op de nieuwe Wet versterking decentrale rekenkamers, die naar verwachting in 2023 in werking treedt.

Meer bevoegdheden

Met die nieuwe wet wordt de rekenkamer niet alleen onafhankelijker, maar krijgt ook meer bevoegdheden. Bijvoorbeeld als het gaat om onderzoek naar subsidies, of naar bedrijven waarvan de gemeente aandeelhouder is. Daardoor kan de rekenkamer nog beter controleren of publiek geld wel goed besteed wordt. Die extra bevoegdheden kan de rekenkamercommissie nu nog niet gebruiken, daarvoor moeten we op de nieuwe wet en de uitwerking ervan wachten. Maar dat de rekenkamer(commissie) onafhankelijk wordt is een goede zaak.