“Burgerparticipatie moet van twee kanten komen”

Veel burgers in onze gemeente zijn betrokken bij, of hebben ideeën over, veranderingen en verbeteringen in hun omgeving. Van de gemeente mag verwacht worden dat zij deze betrokkenheid verwelkomt en faciliteert. Met een mooi woord heet dat burgerparticipatie.

Voorstander

D66 is groot voorstander van burgerparticipatie. De tijd dat je gerust kon gaan slapen en alles aan de overheid overlaten ligt – gelukkig – ver achter ons. Burgerparticipatie vraagt wel wat van het bestuur. Plannen die vanuit de burgers naar voren gebracht worden moeten serieus bekeken worden. Plannen die de gemeente maakt zullen vroegtijdig gedeeld moeten worden, en de reacties die daarop komen zullen ook serieus genomen moeten worden. Burgers zouden zich niet overvallen moeten voelen als plannen gepresenteerd worden. Daar valt wat ons betreft nog een behoorlijke verbeterslag te maken.

Respect over en weer

Anderzijds zal de burger de gemeente ook serieus moeten nemen. “We willen meedenken, maar alleen als de gemeente de huidige plannen laat vallen” lijkt meer op chantage dan op participatie. Échte participatie vraagt om respect en een open houding over en weer.