“Landelijke kernwaarden lokaal toepassen”

D66 Oude IJsselstreek is een lokale afdeling van een landelijke partij. Dat betekent dat onze leden bestaan uit die leden van de landelijke partij die in onze gemeente wonen. Daar zitten mensen tussen die vooral in landelijke politiek geïnteresseerd zijn en daarom lid zijn van de partij, maar het merendeel van de leden vindt de kernwaarden van onze partij ook van toepassing in de lokale politiek.

Beeld: D66

“Laat iedereen vrij, maar niemand vallen”

Onze landelijke campagneslogan vertalen wij lokaal in hoe de gemeente met haar inwoners om zou moeten gaan. Partijbrede zorgen over klimaatverandering vertalen wij lokaal in een visie op onderwerpen als zonnepanelen en windmolens in onze gemeente.
 
Als onderdeel van een partij die actief is in alle bestuurslagen kunnen wij zaken ook bij hogere bestuurslagen onder de aandacht brengen. Als we ergens tegen aanlopen dat niet op gemeentelijk niveau geregeld kan worden zijn de lijntjes naar Arnhem en Den Haag kort. Daarnaast bestaan er binnen D66 allerlei groepen die zich met een bepaald onderwerp bezighouden en die expertise ontwikkelen waar wij een beroep op kunnen doen.

Afwijkende meningen

Dat betekent niet dat we altijd precies dezelfde ideeën hebben. Waar het gaat om bijvoorbeeld duurzame landbouw, verschillen we op punten van inzicht met de landelijke partij. Wij vinden onder andere dat er meer met, en minder over boeren gepraat zou moeten worden. 
 
Als volwassen politieke partij biedt D66 die ruimte ook. Binnen D66 wordt het debat over onderwerpen niet uit de weg gegaan. Zolang het niet raakt aan de kernwaarden van de partij kan een lokale afdeling een afwijkend standpunt innemen. Het zou per slot van rekening gek zijn als alle partijleden het altijd met de partij eens waren. Uiteindelijk gaat de lokale afdeling over haar eigen standpunten, en heeft daarnaast ook de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het landelijk beleid, bijvoorbeeld door het indienen van moties op het partijcongres.

Kom een keer meekijken

Ben je nu nieuwsgierig geworden hoe zo’n lokale afdeling er in de praktijk uitziet, neem dan vooral contact met ons op om een keer een fractieoverleg bij te wonen. Je bent van harte welkom.