Samen Sterker Thuis

(Deze tekst verscheen eerder in de Gelderse Post Oude IJsselstreek van 28 juni 2022)

In de commissie Maatchappelijke Ontwikkeling (MO), die ik mag voorzitten, wordt gewerkt aan een vergaande samenwerking tussen de gemeente en zorgverleners zoals Sensire en Azora. Het doel van deze samenwerking is om de verschillende zorgregelingen (Zorgverzekeringswet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Langdurige Zorg) meer op elkaar aan te laten sluiten.

Doel

Dat maakt het niet alleen makkelijker voor de inwoner, maar ook voor de zorgprofessional, die minder tijd kwijt is aan het uitzoeken wat nu precies onder welke regeling moet vallen. Het helpt ook bij onze ambitie om mensen langer in hun vertrouwde omgeving – thuis – te laten blijven wonen en zelf te blijven doen wat ze zelf kunnen, uiteraard met voldoende ondersteuning.

Verordening

Dat maakt het niet alleen makkelijker voor de inwoner, maar ook voor de zorgprofessional, die minder tijd kwijt is aan het uitzoeken wat nu precies onder welke regeling moet vallen. Het helpt ook bij onze ambitie om mensen langer in hun vertrouwde omgeving – thuis – te laten blijven wonen en zelf te blijven doen wat ze zelf kunnen, uiteraard met voldoende ondersteuning.