“Op de bres voor goed onderwijs”

Ik schrijf dit stukje op 31 januari, en – anders dan op een normale vrijdag – zitten de kinderen hiernaast te spelen. Hun leerkrachten staken vandaag, voor een lagere werkdruk en betere arbeidsvoorwaarden. D66 staat achter de leraren, voor de toekomst van onze kinderen moet het vak van onderwijzer opnieuw aantrekkelijk worden.

Lokaal

In de lokale politiek kunnen we niet veel doen aan de werkdruk en arbeidsvoorwaarden van leraren, dat zijn zaken die landelijk spelen. De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen, en die moet gewoon op orde zijn. D66 pleit er daarbij voor dat onderwijs op korte afstand beschikbaar is zolang het schoolbestuur de kwaliteit van het onderwijs kan waarborgen.

Techniek

De Achterhoek staat bekend om haar maakindustrie. D66 pleit ervoor om de banden tussen scholen en onze maakindustrie verder te versterken, zoals dat bijvoorbeeld bij CIVON en in het technieklokaal gebeurt. Door onze kinderen vroeg in contact te brengen met techniek houden we in de toekomst voldoende technisch geschoolde vakkrachten, blijven technische bedrijven in de regio, en houden we onze gemeente aantrekkelijk voor jonge gezinnen.