Joyce Dur

Joyce Dur - Beeld: Fotostudio Ton

  • 39 jaar
  • Budschop

Zoeken naar hoe het beter kan en wat je zelf hieraan bij kan dragen zijn voor mij belangrijke focus punten. Toen in Nederweert D66 werd opgezet om mee te gaan doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 heb ik mij direct aangemeld om mee te denken.

D66 Nederweert is een jonge club met een diversiteit aan mensen en leeftijden. Diversiteit is voor mij ook in mijn werk een belangrijk speerpunt. Naast mijn werk als freelancer in de IT, waar ik teams coach en leiding geef, heb ik ook een eigen onderneming waar ik mee de missie heb acceptatie van ‘anders zijn’ te normaliseren. Ik focus mij op gelijkheid en tolerantie in mijn werk om zo een betere toekomst, voor de kinderen van nu, te realiseren.
Dit is een onderwerp wat naadloos aansluit bij de standpunten van D66.

Binnen Nederweert juich ik het vergroenen van de gemeente toe, waarbij het mooie park de Heerlijckheid een plek is waar ik me dagelijks begeef. Ook de voorzieningen zoals de crossbaan vind ik echt een mooi resultaat van het initiatief van burgers die zich samen met de gemeente inzetten voor meer beweging en vermaak voor de jeugd in de buitenlucht.

Nederweert is een gemeente met potentie en hier draag ik graag aan bij!