Verduurzaming en een hoge energierekening. Wat doet de gemeente?

In het nieuwe college is D66 wethouder Melanie Oderwald portefeuillehouder voor onder andere verduurzaming, de energietransitie en armoedebestrijding. Actuele thema’s in verband met de hoge inflatie en stijgende energiekosten. Het is daarom belangrijk om actief met deze onderwerpen bezig te zijn.

Waar vind ik informatie ?

Het verlagen van de energierekening begint met het verduurzamen. De gemeente heeft een pagina ingericht met handige tips. Inwoners kunnen ook in contact treden met het energieloket om advies in te winnen: www.middendelfland.nl/duurzaamheid-voor-inwoners.

Actie hybride warmtepompen

Deze maand heeft de gemeente een digitale informatieavond en inkoopactie voor hybride warmtepompen, een systeem dat de gasrekening met 50-80% kan terugdringen in vooral woningen van 1993 en jonger. Honderden huishoudens hebben zich al opgegeven voor de informatieavond.

Tegemoetkoming huishoudens met lage inkomens

Huishoudens met inkomsten tot 120% van het minimum hebben recht op een eenmalige toeslag van €1300. In september heeft de gemeente aan circa 350 huishoudens dit bedrag overgemaakt.
De gemeente heeft nog niet iedereen weten te bereiken. Mocht u voor de toeslag in aanmerking komen, kom dan in contact met de klantenservice van de gemeente.