Speerpunten D66 Midden-Delfland voor de coalitie-onderhandelingen

Arne Weverling is afgelopen week aangesteld als formateur in Midden-Delfland. Er zal gekeken worden of drie partijen met de meeste zetels (Mijn Partij 4, CDA 4 en VVD 3) tot een coalitieakkoord kunnen komen. Wat wij waarderen is dat ook aan de andere partijen is gevraagd wat ze het belangrijkste vinden voor Midden-Delfland de komende jaren. Hierbij onze tien punten waarbij we hopen dat er zoveel mogelijk overgenomen zal worden:

Aanpassen van de woonagenda

Er moet een groter percentage woningen onder de NHG grens komen, vooral voor starters (en de broodnodige vitaliteit en doorstroming).

Behoud (en verbeteren) biodiversiteit

Bij de inrichting van de ruimten in onze gemeente moeten weloverwogen keuzes gemaakt worden waarbij biodiversiteit en landschapsbehoud zwaar wegen. Betrek bij de inrichting vooral ook de inwoners als lokale ondernemers.

Een strategie om aan de verduurzamingsopgave te voldoen

Met name de communicatiestrategie en activiteiten voor huiseigenaren is van belang.

Voldoende voorzieningen en activiteiten voor de jeugd in alle leeftijden en sociale klasse

Onderwijs

Onderwijs zonder postcode-beperkingen en op latere leeftijd laagdrempelig kunnen laten omscholen.

Veiligheid rondom scholen verbeteren

Graag zien wij actief beleid voor het invoeren van schoolzones en handhaving op de reeds bestaande verkeersregels.

Een betere dekking van de bibliotheekfunctie in alle kernen van Midden-Delfland

Gezondheid

Een paragraaf in het coalitieakkoord waarbij beleid rondom gezondheid en gezonde voeding centraal staat

Het moet voor recreanten duidelijk worden hoe ze Midden-Delfland kunnen bezoeken

Het gaat om zichtbaar langs de weg en ook vindbaarheid online. Vanuit opstappunten moeten de bezoekers laagdrempelig lokale horeca en cultuuractiviteiten kunnen vinden en bezoeken.

Kwaliteitsimpuls fietspaden en openbare ruimte

Meer aandacht voor verkeersveiligheid (vooral onveilige kruispunten) van vooral kwetsbare verkeersdeelnemers, waarbij naast structurele oplossingen ook korte termijn maatregelen worden genomen. Het is daarbij voor Midden-Delfland van belang dat er voldoende goede fietspaden zijn.