Onderzoek naar opvang van vluchtelingen

Recente geschiedenis
We hebben de afgelopen tijd in Nederland gezien dat gezinnen die voor oorlog gevlucht waren buiten konden slapen. En anders onder bare omstandigheden, begeleidt door artsen zonder grenzen, in overvolle sportzalen konden verblijven.
D66 Midden-Delfland merkt daar twee dingen bij op: dit moeten we om humanitaire redenen in Nederland niet willen en Midden-Delfland kan dit probleem niet alleen oplossen, maar wel kijken wat er wel gedaan kan worden.

Onderzoek
In de raadsvergadering van 14 november staat één vraag centraal: onder welke voorwaarden zouden we vluchtelingen in Midden-Delfland kunnen opvangen?


Kaders
In besloten vergaderingen voorafgaand aan dit proces heeft de gemeenteraad al denkrichtingen besproken waarbij dit de belangrijkste kaders waren:
·        Alleen opvang van vluchtelingen die zicht hebben op verblijf in Nederland, die veelal mogen werken
·        Een hoog percentage gezinnen, vrouwen en kinderen
·        Het moet passen binnen de schaal van de gemeente
·        Het proces van vestiging van vluchtelingen wordt goed begeleid
·        De kosten van opvang worden vergoed door het rijk
·        Er moeten bij de bouw van de tijdelijke woningen ook wat voor starters gerealiseerd worden

Niet aangewezen willen worden
D66 kiest voor proactief handelen in deze situatie. Het rijk heeft immers laten weten anders gemeenten aan te wijzen en dan valt er weinig te wensen en kiezen.
Wij schatten de kans hoog in aangewezen te worden als we niet proactief handelen.

Vervolg proces
Over 6-12 weken hoort de gemeenteraad of aan de gewenste eisen (door de raad vastgesteld op 14 nov.) voldaan kan worden en zo ja, welke locatie wordt geopperd. Daarna zal de gemeenteraad moeten bepalen of ze kunnen instemmen met het concreet plan.