Plan opvang vluchtelingen in Den Hoorn

Het hing al langer in de lucht en nu is het zover. Het college van burgemeester en wethouders heeft samen met het COA een plan uitgewerkt voor de opvang van vluchtelingen in Den Hoorn.
Het definitieve raadsvoorstel komt nog, maar in de informatie die op de gemeente website staat, wordt steeds meer duidelijk. Zoals besloten in de gemeenteraad is alle informatie openbaar.

Het voorstel en het proces

In het plan gaat het om 96 woningen, waarvan 30 bestemd zijn voor woningzoekende uit Midden-Delfland. In de andere 66 woningen is er maximaal plaats voor 225 vluchtelingen, die de status hebben om in Nederland te mogen blijven.
Minimaal 50% van de groep bestaat uit gezinnen en veel mensen die mogen werken. Zie meer details op http://www.middendelfland.nl/voorkeurslocatie-voor-de-opvang-van-vluchtelingen-en-flexwoningen
 
Op 18 september mogen omwonenden uit de buurt laten weten wat ze van het plan vinden en vragen stellen.
De D66 fractie luistert uiteraard mee om te horen waar zorgen zitten en wat er leeft.
 
Na de bewonersbijeenkomst wordt door het college een raadsvoorstel uitgewerkt en dan weten we waar de gemeenteraad in oktober over moet besluiten.

De verschillende perspectieven alvorens een besluit te nemen

Als D66 Midden-Delfland vinden we dat we moeten opkomen voor de belangen van onze gemeente. Tegelijkertijd houden we rekening met grotere maatschappelijke belangen die spelen bij omliggende gemeente en elders in het land. Wij bekijken elk vraagstuk vanuit meerdere perspectieven voor we een besluit nemen. De perspectieven van waaruit wij dit vraagstuk bekijken:
 
Humanitair: Mensen die vluchten voor oorlog en geweld verdienen in onze ogen een humanitaire opvang en bestaan. Dat betekent een dak boven het hoofd, eten, veiligheid en perspectief op deelname in de maatschappij. Tegelijkertijd beseffen we dat Midden-Delfland niet alle problemen van Nederland kan oplossen, dus dat het om proportionaliteit gaat.

Controle houden
: De spreidingswet is op komst en provincie Zuid-Holland heeft de opdracht gekregen 10.000 vluchtelingen te verdelen over de gemeenten in de provincie. Dit betekent dat gemeente Midden-Delfland flink de kans loopt honderden vluchtelingen toegewezen te krijgen zonder tegeneisen. We zitten nu in een proces waar “de vlucht naar voren is genomen”. De opvang van 225 vluchtelingen lijkt redelijk en proportioneel in vergelijking met wat andere gemeenten doen of opgelegd krijgen.
Om controle te behouden, adviseren we iedereen het plan goed te bestuderen met de alternatieven in het achterhoofd. 

Veiligheid
: Dit bekijken we vanuit het perspectief van de huidige en nieuwe bewoners. In Midden-Delfland moeten we niet iets doen waar bovengemiddeld veel risico aan zit. In het voorstel hebben we niks teruggevonden over “kansarme gelukzoekers”, die in de regel voor de meeste onrust zorgen. De samenstelling van de groep, onderwijs, toezicht, handhaving en integratie in het bedrijfsleven moeten zorgen goede inpassing en veiligheid. 

Leefbaarheid:
 het staat buiten kijf dat de leefbaarheid bij de bestaande en te realiseren woningen niet mag inboeten op kwaliteit. Waar we gezinnen willen opvangen, moet de leefomgeving daarbij passen of op worden aangepast. Wij zien graag woningen die goed in de omgeving passen en dat de omgeving van de vluchtelingenopvang opgeruimd blijft.  

Economisch: we hebben in Midden-Delfland en omstreken te maken met vergrijzing. Tegelijkertijd zijn er veel banen. Er ligt een uitgelezen kans om een nieuwe groep inwoners deel te laten nemen aan het arbeidsproces met alle gunstige economische neveneffecten van dien. Uiteraard gaat arbeidsparticipatie niet vanzelf en zal een goed programma voor moeten zijn om werknemers en bedrijven te koppelen. We kunnen leren van reeds succesvolle trajecten op dit vlak. 

Woningen: de verkiezingsprogramma’s stonden er vorig jaar bol van: er moeten zo snel mogelijk woningen komen voor mensen uit Midden-Delfland. Er dient zich nu een uitgelezen kans voor om, voor Midden-Delflandse begrippen veel, flexwoningen te realiseren die niet in de pijplijn zaten.

Financieel: de opvang van vluchtelingen wordt door het rijk (en dus niet door de gemeente) betaald. Hoe wij het zien kan de gemeente verder met het realiseren van plannen die er al zijn.

Tot slot

We hebben nog niet alle benodigde informatie gezien om een gedegen beslissing te nemen. We wachten het raadsvoorstel af voor we een standpunt kunnen innemen en deze kunnen onderbouwen. In essentie staan we positief tegenover een vluchtelingenopvang die bij de proportionaliteit van Midden-Delfland past. We volgen de ontwikkelingen op de voet.