Melanie Oderwald-Ruijsbroek is de kandidaat-wethouder van D66 Midden-Delfland

D66 ging de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart in met het programma Voor de toekomst van Midden-Delfland. Een programma voor Midden-Delfland als gemeente waar iedereen zich vrij voelt, thuis voelt en meedoet. 

D66 Midden-Delfland fractievoorzitter Roger Vieira:  “D66 neemt graag haar verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de gemeente Midden-Delfland.
We hebben in het proces tot nu toe alle uitnodigingen om te praten over een te vormen college geaccepteerd en zijn daarbij op zoek gegaan naar partijen die elkaar aanvullen en hetzelfde doel voor Midden-Delfland voor ogen hadden.
Intern zijn we op zoek gegaan naar een kandidaat-wethouder die Midden-Delfland, de politiek, maatschappelijke onderwerpen en het verenigingsleven goed kent.
Voor de balans in de lokale politiek ging de voorkeur uit naar vrouw. Daarbij kwamen we uit bij Melanie Oderwald-Ruijsbroek.”
 
Melanie Oderwald-Ruijsbroek is opgegroeid in Schipluiden en heeft brede/ruime bestuurlijke ervaring. Ze is sterk is in het leggen van verbinding tussen verschillende partijen. De inhoud staat voor haar voorop. Ze heeft een warm hart voor Midden-Delfland.
“Delft is mijn stad, Schipluiden is mijn dorp. In Midden-Delfland liggen mijn wortels. Het is voor mij eervol dat de D66 Midden-Delfland fractie mij voordraagt als beoogd wethouder voor het college van Midden Delfland ”, aldus de kandidaat wethouder. Vanuit D66 Delft was Melanie acht jaar actief, als afdelingsvoorzitter en de laatste vier jaar vanuit de Delftse D66 fractie als commissielid. Zij zal zich met hart en ziel inzetten voor Midden-Delfland, de raad, de bewoners in de samenleving en het landschap. Woensdag 6 juli zal door de Midden Delflandse gemeenteraad het nieuwe college worden geïnstalleerd.