Begroting 2023-2026

Inleiding
Op 8 november is de gemeentebegroting van 2023-2026 unaniem aangenomen. Dit was de eerste begrotingsbehandeling van het nieuwe college, waarin het vooral ging om de structurele uitgaven. In december worden de incidentele en nieuwe uitgaven nog besproken.

Komend jaar de kadernota
Komend jaar zal het begrotingsproces anders lopen. D66 heeft met andere partijen een motie ingediend waarin gevraagd werd het anders te doen.
De raad wil dan voor het zomerreces wensen en nieuwe kaders meegeven (middels een kaderbrief).
Achterliggende gedachte: veel uitgaven staan vast, maar soms is er de wens bij de raad om in te spelen op de actualiteit. Voorbeelden: Corona of hoge inflatie.

Wonen
D66 was in de vergadering mede-indiener van de motie om naar een hoger percentage sociale huurwoningen te gaan, namelijk 30%. Niet alleen omdat de provincie dit vraagt, maar vooral omdat we oprecht geloven dat dit nodig is voor onze inwoners met lage en midden inkomens. De motie is aangenomen, evenals onze motie om de mogelijkheden van actiever grondbeleid t.b.v. de woningbouw te onderzoeken. Wij zien namelijk graag dat er actief (i.p.v. faciliterend) gebruik gemaakt wordt van de spaarzame kansen in onze dorpskernen.

Energietransitie en bijzondere gemeente
D66 heeft gevraagd de activiteiten rondom verduurzamen door te zetten. Dit is goed voor het milieu en de portemonnee van onze inwoners. Ook is er gevraagd op de Dorpshoeve open te houden en waarde te blijven creëren in ons bijzondere gebied, waarbij er altijd oog is voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers.