D66 Midden-Delfland krijgt er een zetel bij

Op 16 maart hebben de kiezers gesproken. D66 Midden-Delfland is verheugd een zetel erbij te hebben gekregen. Hartelijk dank aan iedereen die ons gesteund heeft!
Inmiddels staat vast dat Roger Vieira uit Den Hoorn en Pieter Scholtes de gemeenteraad ingaan.
Tijdens commissievergaderingen (de voorbereidingen van raadsvergaderingen) worden ze bijgestaan door Laura van de Lans uit Maasland en Steven Klijn uit Schipluiden die beide op veel steun van de kiezers mochten rekenen.

Hoe dan nu verder in de gemeenteraad?

Er zijn drie partijen nodig voor een raadsmeerderheid / een coalitie. Daarbij zijn diverse varianten mogelijk waarbij D66 een rol zou kunnen hebben. Ook het pad voor een brede coalitie ligt open.
Er zijn nu veel aspecten waar naar gekeken kan en moet worden. Wat doet het meest recht aan de verkiezingsuitslag? Hoe kunnen we een toekomst in waarbij (verbeter)ideeën van inwoners en de gemeenteraad meegenomen kunnen worden bij planontwikkelingen? Hoe voelen zoveel mogelijk mensen zich gehoord?
Daarbij is voor D66 een collegewerkprogramma met betaalbare woningen, meer kansengelijkheid, verduurzaming gebouwen en vervoer, meer laagdrempelige activiteiten en gezondheid belangrijk. Wij denken dat dit alles recht doet aan de wensen van onze inwoners en hun gezondheid.
De grootste lokale partij, Mijn Partij (4 van de 17 zetels), is nu met de eerste verkenningen bezig. Als er nieuws te melden is, zullen we zeker naar buiten treden.