Hoofdstuk 5: Cultuur samen beleven

Het samen beleven van kunst en cultuur is van onmisbare waarde voor onze inwoners. Het is dé manier voor mensen om elkaar te ontmoeten en samen ervaringen op te doen. Dat kan door een les te volgen bij Phoenix, het samen muziek maken in een harmonie of blaasorkest, het bezoeken van een festival, het bekijken van een theatervoorstelling of film of het bezoeken van een kermis. Bij deze en andere culturele activiteiten ontmoeten onze inwoners elkaar en zorgt het voor binding met en in onze gemeente. D66 staat voor een uitdagend cultureel aanbod wat qua kwaliteit past bij de grote gemeente die Meierijstad is.

Cultuureducatie versterken

Kinderen en jongeren komen wat D66 betreft zo vroeg mogelijk in contact met kunst en cultuur. Hiermee prikkelen we hun creativiteit en leren we ze om met andere ogen te kijken naar de wereld en de mensen om hen heen.

D66 is al erg blij met het aanbod van cultuureducatie wat er in Meierijstad is, voorbeelden: het 1 Ander Festival, de CHV Academy en de Cultuurkade Meierijstad die voor extra cultuuronderwijs in en buiten onze scholen zorgen. Wij willen dit graag versterken zodat kinderen en jongeren vaker de kans krijgen om kennis te maken met kunst en cultuur binnen en buiten onze gemeente. Niet alleen is dit goed voor onze kinderen en jongeren, maar ook geeft dit het onderwijs in onze gemeente een boost. Wij zien dit in het kader van de rijke schooldag die D66 ambieert.

  • Museum bezoeken voor leerlingen en studenten. D66 stimuleert museumbezoeken voor iedere leerling en student. In Meierijstad worden alle musea gratis toegankelijk voor deze doelgroep. We willen mogelijk maken dat alle kinderen en jongeren om het jaar de kans krijgen om een museum buiten Meierijstad te bezoeken.
  • Theater op maat. We willen jongeren en kinderen enthousiast maken voor het theater. Daarom willen we alle kinderen en jongeren 1 keer in de 2 jaar de kans te geven om met hun school/klas een theatervoorstelling te bezoeken.

Cultuurinstellingen en locaties: de kurken waar ons cultuurbeleid op drijft

We hebben in Meierijstad een krachtige culturele basisinfrastructuur bestaande uit o.a. Phoenix Cultuur, Bibliotheek, Theater de Blauwe Kei, Kunststichting Meierijstad, Cultuurkade Meierijstad, Roois Kultuur Kontakt en diverse andere lokale culturele stichtingen en verenigingen. Zij zijn wat D66 betreft de kurken van ons cultuurbeleid. D66 vindt dat de gemeente moet faciliteren en vooral inhoudelijke samenwerking moet stimuleren en promoten. Waardoor deze basisinfrastructuur met hun eigen expertise een nog beter cultureel aanbod kan leveren.
Meierijstad heeft een aantal culturele hotspots waar veel van de culturele activiteiten worden uitgevoerd. De grootste daarvan is de Noordkade in Veghel maar ook ’t Spectrum in Schijndel, Mariëndael in Sint-Oedenrode en ter Aa in Erp. Deze zien wij als de ‘keukentafels’ van Meierijstad waar iedereen welkom is om binnen te komen en waar men elkaar ontmoet.

  • Noordkade borgen als culturele locatie. De Noordkade is het motorblok van de culturele activiteiten in onze gemeente en daarbuiten. Er komt een bestemmingsplan met regelvrije zone voor het cultuurcluster op de Noordkade in Veghel. Er hoeft dan niet voor ieder kleinschalig evenement of idee een vergunning te worden aangevraagd. Dit moet ervoor zorgen dat de creatieve energie die daar is zoveel mogelijk ruimte krijgt. De Noordkade kent veel bezoekers. En dat worden er steeds meer. Niet alleen lokaal, maar ook mensen uit de regio bezoeken de Noordkade. Om die reden moet de Noordkade beter en veiliger bereikbaar worden. Hierbij moeten ook de mogelijkheden voor openbaar vervoer worden onderzocht.
  • Situatie ’t Spectrum normaliseren. De subsidiëring van het cultureel centrum ’t Spectrum moet op eenzelfde manier gebeuren als de subsidiëring van andere culturele instellingen in Meierijstad.

Investeren in openbaar cultureel aanbod

Kunst en cultuur speelt zich niet alleen af in het theater of museum, maar juist ook in de openbare ruimte. Ook daar prikkelt kunst en laat het mensen nadenken over zichzelf en de wereld waarin we leven.

  • Geschiedenis in beeld. We zouden graag zien dat er op een aansprekende manier aandacht wordt gegeven aan de geschiedenis van diverse plekken in Meierijstad. Goede voorbeelden hiervan zijn de parachutes van Market Garden en attentiestenen die de geschiedenis van een kern of wijk in beeld brengen. D66 vindt dit belangrijk en daagt uit tot meer goede ideeën.
  • Plaatsen voor ‘streetart’. D66 wil meer plekken in de openbare ruimte waar bijvoorbeeld graffitikunstenaars hun kunstwerken kunnen maken.
  • Kunst combineren met gewone zaken. Bij het inrichten van de openbare ruimte willen we dat er veel meer gekeken wordt hoe daar kunst in kan worden betrokken. Een goed voorbeeld daarvan vinden we het speeltoestel in de vorm van een Spitfire op de Vlagheide, waarbij kunst en functie verweven worden met elkaar.

Evenementen als zuurstof voor de samenleving

Festivals, carnaval, kermissen en andere evenementen zijn een belangrijk onderdeel van onze cultuur. Daarbij vinden we wel dat deze evenementen moeten worden georganiseerd door de inwoners zelf. Dat kan in verenigings- of stichtingsverband zijn of in een meer informele samenwerking voor kleinere wijk- of straatevenementen. Zij zijn verantwoordelijk, ook voor de locatiekeuze. De gemeente kijkt hoe ze dit zoveel mogelijk kan faciliteren.

  • Ruim baan voor evenementen in wijk of dorp. We willen opstartsubsidies bieden voor nieuwe kleinere initiatieven in dorpen en wijken. Zodat deze gemakkelijker kunnen beginnen en kijken of ze levensvatbaar zijn.
  • Een flexibel evenementenbeleid. Op dit moment is het evenementenbeleid van Meierijstad niet geschikt voor nieuwe (meerdaagse) initiatieven. Dit maakt het organiseren van dit soort evenementen lastiger. Wat D66 betreft gaan we hiervoor beleid ontwikkelen.