Hoofdstuk 4: Duurzaam bereikbaar

Op het gebied van mobiliteit staan we op een kantelpunt. Waar nu de verbrandingsmotor de belangrijkste krachtbron is om personen en goederen te vervoeren zal dat in de komende jaren snel veranderen naar schonere vormen zoals elektriciteit en waterstof. Een gemeente met lef faciliteert deze verandering niet alleen maar stimuleert deze ook.

Ook willen we dat de gemeente actief blijft kijken en ruimte biedt voor nieuwe vormen van transport en vervoer zodat we hierin voorop blijven lopen.

Voorrang aan de fiets

De fiets is een van de gezondste manieren om van A naar B te komen. Met de komst van e-bikes wordt de fiets ook steeds meer een alternatief voor de auto wat betreft middellange afstanden.

 • Netwerk van (snel)fietspaden. Wat D66 betreft komt er een netwerk van snelfietspaden tussen de verschillende kernen in onze gemeente, zodat onze inwoners zich snel, veilig en gezond kunnen verplaatsen.
 • Energieopwekkende fietspaden. D66 wil dat we gaan experimenteren met fietspaden die energie opwekken bijvoorbeeld met het systeem van Solaroads. Zo is fietsen niet alleen gezond voor de individuele fietser, maar ook voor de hele maatschappij. Mocht het werken dan kan dit ook toegepast worden op andere wegtypes.
 • Fietsers (en wandelaars) hebben voorrang. Bij nieuwe verkeersontwikkelingen in onze gemeente wordt er eerst gekeken naar de veiligheid van fietsers en wandelaars en daarna pas naar de doorstroming van gemotoriseerd verkeer. Ook moet er actief worden gekeken waar de veiligheid en gemak van fietsers en wandelaars verbeterd kan worden.
 • Fietsparkeerplaatsen. Men moet gestimuleerd worden om met de fiets naar onze centra te komen, daarom moeten er meer en betere fietsparkeerplaatsen komen. Dit willen wij ten koste laten gaan van het aantal autoparkeerplaatsen.

Uitstootvrij vervoer voor iedereen

De tijd van de vervuilende verbrandingsmotor laten we achter ons. De komende jaren zullen we steeds meer overgaan naar een uiteindelijke uitstootvrije manier van vervoer. Dit is niet alleen beter voor het milieu in het algemeen, maar draagt ook bij aan een schonere lucht in onze kernen en daarmee aan een betere gezondheid.

 • Vervangingssubsidie. D66 wil een inkomensafhankelijke subsidie waarmee inwoners hun oude auto’s, motors en brommers kunnen vervangen voor een emissievrij alternatief.
 • Milieuzones. Om de echt vervuilende voertuigen te weren uit onze centra willen we het instellen van milieuzones onderzoeken.
 • Volledig elektrisch gemeentelijk wagenpark. De gemeente geeft het goede voorbeeld. In 2025 moet het wagenpark van de gemeente volledig emissievrij zijn. Ook zullen we er bij aanbestedingen op aansturen dat bedrijven en leveranciers dat ook doen.
 • Laadinfrastructuur uitbreiden. Bij het aanleggen van parkeerplaatsen zal de gemeente eisen dat er voor 25% van de parkeerplaatsen een oplaadmogelijkheid is. Ook willen we kijken naar het gebruik van laadlantaarnpalen als oplaadmogelijkheid.
 • Deelvervoer centraal. Deelauto’s en deelscooters worden gelukkig steeds meer gewoon. Het gaat immers om mobiliteit en niet om bezit. Op centrale plaatsen in wijk of dorp komen er hubs voor elektrische (bak)fietsen, deelscooters en deelauto’s. Hier moeten inwoners gemakkelijk gebruik van kunnen maken.

Een lobby voor een treinverbinding

Voor de lange afstand is de trein het belangrijkste en schoonste vervoermiddel. Zowel voor personenvervoer als voor goederen. Daarom verbaast het D66 dat er in Meierijstad geen treinverbinding is. Wij vinden het voor de economie en goede bereikbaarheid ontzettend belangrijk dat er een verbinding met de trein is. Iemand zou in Veghel moeten kunnen opstappen op de trein om dan naar Parijs of Keulen te reizen voor zaken of naar Eindhoven Airport voor verdere bestemmingen. Wat D66 betreft zouden er 2 treinverbindingen in onze gemeente moeten liggen: eentje parallel aan de A50 tussen Eindhoven en Oss en eentje parallel aan de N279 tussen Den Bosch en Helmond. Die zouden elkaar kruisen in Veghel op een station.

 • Lobby voor een treinverbinding. D66 wil dat er nu eens echt werk wordt gemaakt voor een treinverbinding en wil daarom dat de gemeente een serieuze lobby begint om onze wens in Den Bosch, Den Haag en Brussel goed duidelijk te maken.
 • Buurgemeentes aan laten haken bij lobby. Samen sta je sterk, de gemeente Meierijstad moet buurgemeentes laten aansluiten bij deze lobby, want ook zij zullen voordelen ervaren van een treinverbinding in deze regio.

Anders kijken naar verkeer van mensen en goederen

De verkeersdruk zorgt op een aantal plekken in Meierijstad voor grote problemen. Inwoners wachten vaak al lang op een goede oplossing. D66 wil hier werk van maken. Waarbij het uitgangspunt leefbaarheid erg belangrijk is. We noemen hier een aantal voorbeelden.

 • Rembrandtlaan Veghel. Het project aan de Rembrandtlaan moet worden aangepakt zodat alleen het verkeer dat in Veghel moet zijn, gebruik maakt van de Maxwell Taylor brug. Verkeer van en naar Erp en Uden moet over de A50 en N279 naar hun bestemming rijden. Daarnaast moet er een goede verbinding zijn voor vrachtverkeer dat van de N279 naar De Dubbelen gaat.
 • Meer vervoer over water. Vrachtvervoer moet meer gebruik maken van de Zuid-Willemsvaart. Hierdoor is er minder wegverkeer en creëren we een gezondere leefomgeving.
 • Ontlasten van N279 en A50. D66 begrijpt dat de A50 en N279 worden ontlast door de aanleg van een nieuwe secundaire weg. De oplossing die voor meer verkeerdruk zorgt in Veghel of Eerde is voor ons geen optie.
 • Veiligheid rondom scholen. D66 vindt dat het verkeer rondom scholen veilig moet zijn. Dit willen we bereiken door schoolzones in te voeren bij alle scholen van Meierijstad. Die schoolzones moeten per locatie op maat worden uitgewerkt. Een Kiss & Ride zone zou hierbij verkeershinder kunnen voorkomen.