Jan Janssen

Jan Janssen - Beeld: D66 Meierijstad

De afgelopen vijf jaar was Jan actief als burgercommissielid voor D66 en staat nu op nummer vijf van de kandidatenlijst. “Ik ben vader van drie dochters en voorheen agrarisch ondernemer in Sint-Oedenrode. Vanwege de aanleg van de A50 ben ik naar Veghel getrokken. Als voorzitter van Voedselbank Veghel e.o. zet ik me in voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Vanuit dit vrijwilligerswerk probeer ik mijn bijdrage te leveren aan een sociaal sterk Meierijstad.”

  • 66 jaar
  • Mariaheide

“‘Laat iedereen vrij, maar laat niemand vallen’, betekent voor mij dat iedereen een vangnet en bestaanszekerheid nodig heeft om vrije keuzes te kunnen maken. Ik wil me ervoor inzetten dat mensen ondanks tegenslagen er weer bovenop komen en weer mee kunnen doen. Ondersteun de eigen kracht van mensen en maak ze niet passief of afhankelijk.”

Leefbare samenleving voor kwetsbaren

“Het kan iedereen overkomen; eenzaamheid, afhankelijk worden van mantelzorg, wachtlijst in GGZ- en jeugdzorg waardoor hulp lang uitblijft, geen betaalbare woning kunnen vinden of een inkomen dat niet meegroeit met de kosten van levensonderhoud. Ik merk dat de gemeente nog veel kan verbeteren aan de toegankelijkheid van hulp en ondersteuning voor de steeds groter wordende groep kwetsbare mensen. Wat dacht u van één centraal loket voor alle vragen en begeleiding bij het aanvragen van zorg en ondersteuning voor wie dat nodig heeft. Ik wil gaan voor een vitaal, duurzaam en leefbaar Meierijstad. Waar burgers initiatief kunnen nemen en in harmonie samenleven en samenwerken. Een leefbare samenleving waar iedereen aan bod komt. Ook de kwetsbare groepen. Dat is waar ik voor sta.”