Pieter Siroen

Pieter Siroen - Beeld: D66 Meierijstad


Stilstaan is geen optie, ik wil voorruit jij ook? Stem dan op mij!

  • 43 jaar
  • Schijndel

Graag wil ik mij inzetten als gemeenteraadslid voor D66 Meierijstad. Na 5 jaar als burgercommissielid wat ik met veel plezier heb gedaan en nog doe, heb ik de smaak te pakken en wil dit voortzetten als gemeenteraadslid. Ik heb in de afgelopen periode ons gedachtegoed, goed vertegenwoordigd in de gemeenteraad tijdens de commissies. Waarbij ik regelmatig de krant heb behaald met moties en amendementen. Zo heb ik zitting genomen in de eerste succesvolle expertmeeting “botsende belangen in het buitengebied” voor mijn portefeuille landbouw. Op duurzaamheid komen er straatlantaarns die multi-inzetbaar zijn om namelijk de luchtkwaliteit te kunnen meten. We hebben luchtkwaliteit op de agenda gezet in de gemeente.

Aan het woord is Pieter Siroen, 40 jaar en getrouwd met Valerie. In het dagelijks leven docent & projectleider aan het Summa College. “Ik wil me hard maken voor de inwoners van Meierijstad, het beste eruit halen wat erin zit. Mensen hebben zoveel kracht en talenten. Van die talenten maken we als maatschappij veel te weinig gebruik. We geven mensen te weinig kans om hun eigen talenten te ontdekken.”
Samen sterker, kansen voor iedereen

“Laat ik mezelf als voorbeeld nemen. Ik heb de kans gehad om mijzelf te ontwikkelen. Deze kansen heb ik gekregen op mijn voormalige scholen en bij de bedrijven waar ik werkte. Stap voor stap heb ik de kans gekregen en genomen om te komen waar ik nu ben. Ik wil dat iedereen de kans krijgt om het beste uit zichzelf te halen. Scholen bieden een veilige omgeving voor alle kinderen. Goed onderwijs daagt uit en biedt kansen tot ontplooiing. Goed onderwijs is maatwerk, want geen enkel kind is hetzelfde. Door te zorgen voor goed onderwijs zorgen we ervoor dat de kansen voor iedereen gelijk zijn. Opleiden werkt!”

Ik wil als gemeenteraadslid graag bijdragen aan het realiseren van D66-idealen. Zorgen dat mensen écht invloed hebben, dat iedereen daadwerkelijk de kans krijgt zijn eigen leven zelf in te richten. Dat is waar ik voor sta.

Wat is jouw lievelingsplek in Meierijstad?

De markt van Schijndel, er is eigenlijk wel altijd iets te doen in Schijndel! De markt staat centraal in Schijndel, het bruist in het centrum en je ontmoet veel mensen tijdens de weekmarkt op zaterdag maar ook tal van evenementen vinden plaats in het centrum, zoals Hartemert, het winterpark en Schijndel aan zee.

“Ik zou graag zien dat de gemeente de samenwerking intensiveert met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Daarmee willen we een actief beleid voeren op het gebied van doorstromen. We vinden het namelijk erg belangrijk dat de jongeren die worden opgeleid in onze gemeente vervolgens ook in onze gemeente een baan kunnen vinden die past binnen hun opleiding én bovenal, waar ze zich kunnen blijven ontwikkelen. Doorstromen, ontwikkelen en behoud van talent is van groot belang. Ik maak daar werk van!”

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wilt veranderen?

Ten eerste, Meierijstad wordt een gemeente van leven lang ontwikkelen. We willen dat de gemeente de samenwerking intensiveert met onderwijsinstellingen, bibliotheken en het bedrijfsleven. Wij vinden dat er een ‘triple helix’ wethouder moet komen die ervoor zorgt dat onderwijs, overheid en bedrijfsleven nog beter gaan samenwerken. Daarmee willen we de opleidingen in Meierijstad nog beter laten aansluiten op het bedrijfsleven. Wij vinden het namelijk erg belangrijk dat de jongeren die worden opgeleid in onze gemeente ook in onze gemeente een baan kunnen vinden.

Ten tweede, Meierijstad elke dag een beetje gezonder maken.
Verbeteren van de luchtkwaliteit. Luchtvervuiling is een onzichtbaar probleem. Bijvoorbeeld te hoge fijnstof- en stikstofdioxide concentraties eisen haar tol en maken mensen bevattelijker voor bijvoorbeeld Corona en luchtwegziekten. Maar ook kende onze gemeente te veel Q-koorts patiënten. Te vaak hebben beperkte economische belangen zwaarder gewogen dan de volksgezondheid. Daar moet een einde aan komen. Om te weten waar de luchtkwaliteit het slechtst is, moet je gedetailleerde metingen uitvoeren. Zo kom je erachter wat de bron van die vervuiling is. D66 pleit er dan ook voor om een meetnetwerk te maken in straten en wijken. Dit kan door meetapparatuur aan straatlantaarns te bevestigen.

Ten derde, een focus op klimaat, milieu en natuur: een groen Meierijstad dat klaar is voor de toekomst. Steeds meer zien we de gevolgen van klimaatverandering om ons heen. Niet alleen op Europees en landelijk niveau maar ook bij ons in de gemeente. Het extreme weer raakt onze inwoners en zorgt steeds vaker voor overlast. We kunnen en willen de rekening van de klimaatverandering niet doorgeven aan de volgende generaties. Niets doen, is geen optie. We kunnen niet in de toekomst kijken maar we kunnen wel zien dat wat we nu doen niet genoeg is. We verwachten van de gemeente Meierijstad een proactieve houding op dit thema. D66 wil dat de gemeente in 2040 CO2 neutraal is. Dat is 10 jaar eerder dan nu de doelstelling is.

D66 is voor mij de partij die groot denkt in idealen, maar realistisch is in de uitvoering, met oog voor alle belangen, die ruimte wil bieden aan ieders ontplooiing naar eigen kunnen en ondersteuning wil geven aan hen die het even niet op eigen benen redden.