Gea van Zutven

Gea van Zutven - Beeld: D66 Meierijstad

Ik stel me kandidaat voor D66 omdat ik geloof in de kracht van mensen, de gelijkwaardigheid van iedereen en het omzien naar elkaar en naar onze leefomgeving.

  • 65 jaar
  • Veghel

De vrijheid en mogelijkheden die ik heb gekregen, om mijn eigen weg te gaan, gun ik alle kinderen. Graag wil ik op lokaal niveau eraan bijdragen dat het onderwijs in Meierijstad bijdraagt aan kansen en kansengelijkheid van kinderen.

Een tweede motivatie ligt in de natuur. Ik ben opgegroeid op een boerderij en in onze omgeving waren zandwegen, stukjes bos of struikgewas met water, bloemen, insecten, dieren. Een groene omgeving met schone lucht.

De Noordkade. Het bruist er altijd van activiteiten en er zijn veel verschillende dingen te beleven. We mogen bijzonder trots zijn op Phoenix Cultuur want ze bestrijken het hele gebied van muziek, dans, theater en beeldende kunst. Het is voor jong en oud en natuurlijk niet alleen op de Noordkade maar ook op veel andere plekken in Meierijstad. En ik noem ook heel graag Cultuurkade, want dan gaan ze met hun activiteiten naar de scholen.

Er is ontzettend veel bedrijvigheid in Meierijstad. Ik ben ontzettend trots op hoe goed de werkwijzen en voorzieningen zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. PIM Werkt doet mooie dingen en dit goede voorbeeld zal gevolgd worden bij de andere labels van Participeren in Meierijstad, PIM Welkom, PIM Academy, PIM Vitaal en PIM Actief.

Het ondernemende straalt ook af op heel veel andere gebieden. Nieuwe initiatieven en nieuwe activiteiten bij de vele verenigingen en clubs. En omdat veel ondernemers en bedrijven zich maatschappelijk betrokken voelen is er veel steun om activiteiten, verenigingen en clubs op een of andere manier te helpen, sponsoren of iets dergelijks.

Ik wil me inzetten voor een basisschool in Veghels Buiten, zodat deze nieuwe wijk aantrekkelijk is voor jonge ouders en bijdraagt aan verbinding tussen de wijkbewoners.

De energietransitie geeft grote uitdagingen en vraagt om het implementeren van toekomstgerichte technologie. Er is nu al een sterkt tekort aan vakspecialisten en hoger opgeleiden. Er is onderzoek nodig naar de mogelijkheid om binnen Meierijstad samen met het mbo, hbo en bedrijven een eigen campus of innovation lab voor duurzame inzetbaarheid rondom de energietransitie te ontwikkelen.

Er is een grote transitie in de landbouw nodig. Er zal een task force moeten komen zodat gemeente en agrarische sector gezamenlijk optrekken richting provincie en het rijk, vanwege het landelijke transitiefonds van 25 miljard voor het landelijk gebied.

De mogelijkheid om me, samen met mede D66’ers, in te zetten voor een fijne, rechtvaardige en duurzame leefomgeving.