Dit zijn onze standpunten

Beeld: D66 Meierijstad

Wat gebeurt er met een gemeente, als de politiek geen echte keuzes maakt? Keuze voor zich uitschuift? Niet verder kijkt dan morgen?

Wat voor gemeente willen we zijn? Dat vraagt om duidelijke keuzes. D66 maakt die keuzes. Voor een groene toekomst. Een gezonde gemeente. Met meer betaalbare woningen. En een gelijke kans voor onze kinderen. Voor een gemeente waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.

Daarom is het tijd voor een politiek die echte keuzes maakt. Die omkijkt naar mensen en vooruitkijkt naar morgen.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.