Ook wijkvisies zijn mogelijk in Meierijstad

Super dat ook wijken in Veghel, Schijndel, Sint-Oedenrode en Erp een visie kunnen ontwikkelen op de leefomgeving in de eigen wijk. Eind december gaf het College van B&W hierover duidelijkheid, nadat de gemeenteraad hierom via een motie van D66 vroeg. Eerst zou dit alleen voor dorpen weggelegd zijn en D66 is verheugd dat er nu dezelfde mogelijkheden zijn voor wijken. Want ook wijken veranderen in de loop der tijd en daarmee de wensen over de inrichting van openbaar groen,
de wijkvoorzieningen en de rol van de bewoners daarin. Als een initiatiefgroep een wijkvisie wil ontwikkelen dan kunnen ook zij een beroep doen op buurtadviseurs voor informatie, advies en
ondersteuning.

Zie ook hier voor het artikel dat in het Brabants Dagblad verscheen.