D66 Meierijstad: Geen Toeristenbelasting voor Jeugd- en Jongerenorganisaties

In de raadsvergadering heeft D66 Meierijstad een belangrijk amendement ingediend met als doel jeugd- en jongerenorganisaties en sport- en cultuurvereniginigen binnen onze gemeente vrij te stellen van het heffen van toeristenbelasting voor de verhuur van hun accommodaties. Deze organisaties vervullen een cruciale rol op sociaal en cultureel gebied binnen onze gemeenschap, en we streven ernaar hen niet onnodig te belasten.

Met de goedkeuring van de nieuwe verordening toeristenbelasting verdwijnt de eerdere vrijstelling van €500,-, zoals die in de oude toeristenbelastingverordening stond. Dit betekent dat jeugd- en jongerenorganisaties of sportverenigingen, zoals Scouting en Jong Nederland nu plotseling verplicht zouden worden om toeristenbelasting te innen. Dit terwijl de verhuur van hun accommodaties voornamelijk een dienstverlening is aan vergelijkbare organisaties buiten onze gemeente, die op hun beurt hetzelfde doen. Deze organisaties bieden hun leden namelijk de kans om buiten hun vertrouwde omgeving te genieten van een leuk kamp of sportweekend.

“Jeugd- en jongerenorganisaties en sportverenigingen creëren waardevolle kansen voor onze jongeren en dragen bij aan een sterker sociaal weefsel. Het is niet alleen onpraktisch, maar ook onnodig om deze organisaties te belasten met toeristenbelasting. We moeten hun inzet erkennen en ondersteunen. Daarom dient D66 dit amendement in,” aldus Gea van Zutven, raadslid voor D66 Meierijstad.

Tijdens de raadsvergadering op 28 september is het amendement door alle Partijen gesteund en aangenomen. D66 is blij met dit resultaat.