Blijf op de hoogte

Kies zelf van welke thema's jij op de hoogte blijft en schrijf je in voor een van onze nieuwsbrieven. Je ontvangt dan altijd de laatste updates op basis van jouw interesses. Wil je ook via Whatsapp op de hoogte blijven? Meld je dan direct aan.

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 21 mei 2019

Voorstel D66 om heldere milieugrenzen aan luchtvaart te stellen aangenomen

D66 wil dat ook voor de luchtvaart heldere grenzen gelden met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen, fijnstof en geluid.

D66 Tweede Kamerlid Jan Paternotte: “De laatste decennia ging het alleen maar over het aantal vliegbewegingen. Er waren geen grenzen aan de consequenties voor het milieu en het klimaat. De elitestatus waarbij allerlei uitzonderingen op de regels gelden voor vliegtuigen wordt afgeschaft.” Vandaag kreeg D66 een meerderheid van de Tweede Kamer achter een voorstel om klimaat- en milieugrenzen in te stellen voor de luchtvaart.”

Net zoals andere sectoren

Al in 1999 zei premier Kok dat er milieugrenzen zijn voor de luchtvaart waar ze niet overheen mogen. De luchtvaart werd vervolgens echter tientallen jaren ontzien door de Nederlandse overheid met allerlei ontheffingen. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) stelde onlangs in haar advies dat de luchtvaart nu net zoals elke andere sector behandelt moet worden. Daar zijn heldere grenzen voor nodig.

Paternotte: “De luchtvaart heeft alleen een toekomst als vliegen echt schoner en stiller wordt. Dat is belangrijk voor de mensen die naast vliegvelden wonen en nu soms van de herrie ’s nachts wakker liggen. Voor allerlei soorten vervoer zijn we eisen aan het stellen voor de uitstoot. Dat gaan we nu ook voor vliegtuigen doen.”

Voor meer informatie:

Motie van het lid Paternotte

Voorgesteld 14 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de luchtvaart in Nederland niet op een gelijkwaardige manier wordt behandeld als andere sectoren;

constaterende dat andere sectoren in Nederland zich duidelijk aan veiligheids- en milieueisen moeten houden;

van mening dat de luchtvaart net zoals andere sectoren behandeld moet worden;

verzoekt de regering, om heldere complete milieugrenzen, zoals de emissies van geluid, broeikasgassen en andere schadelijke stoffen, voor de luchtvaart in Nederland op te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

-Paternotte

Thema

Klimaat, natuur & milieu

De wereld verandert en daar ziet D66 kansen. Kansen voor mensen, om hun eigen energie op te wekken, of op slimme wijze hun energierekening te verlagen, kansen voor schone steden waar het gezond en prettig wonen is en kansen voor innovatieve bedrijven die hun concurrentiepositie versterken door tegen lagere kosten te produceren. Groei biedt uitdaging aan creativiteit en durf. Groei en innovatie zorgen voor oplossingen banen en welvaart. Mits die groei niet ten koste gaat van de kansen van volgende generaties. Duurzame, groene groei is de sleutel naar een welvarende toekomst.

Lees meer