Sport en bewegen

Sporten is een doel op zich, voor plezier, vrijetijdsbesteding en lichamelijke activiteit. Tegelijkertijd is sporten belangrijk voor gezondheid en welzijn. Het sportaanbod van Leusden maakt onze gemeente aantrekkelijk, zelfs voor mensen die elders wonen. Daarbij telt Leusden een groot aantal verenigingen die verschillende sporten voor alle verschillende leeftijden en niveaus mogelijk maken.

9.1. Inclusief sporten en bewegen

D66 wil zich inzetten om sporten en bewegen ook voor alle oudere inwoners mogelijk te maken en actief te promoten. Alle Leusdenaren moeten met plezier kunnen sporten en bewegen. Verenigingen hebben hier een belangrijk aandeel in. Sporten is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Sportaanbieders moeten actief rekening houden met sporters die het bijvoorbeeld minder breed hebben of lichamelijk of geestelijk beperkt zijn. Dit kan bijvoorbeeld door aangepaste lidmaatschapsvormen en sportfaciliteiten mogelijk te maken. Jong geleerd is oud gedaan, dus maak al vroeg op de basisschool kennis met sport. Buurtsportcoach is een belangrijke spil in het netwerk als het om sporten op basisscholen gaat. Allerlei andere prachtige initiatieven verdienen de blijvende steun van de gemeente.

9.2. Veilig sporten

Een veilig en positief sportklimaat is de belangrijkste voorwaarde voor sport. Daarom vindt D66 dat de gemeente moet toezien op de aanwezigheid en beschikbaarheid van vertrouwenspersonen bij alle verenigingen en een goede screening van medewerkers en vrijwilligers. Daarnaast kan de gemeente deze verenigingen helpen met de ontwikkeling van een preventief beleid tegen grensoverschrijdend gedrag.

9.3. Samenwerking in de sport

Leusden telt een groot aantal commerciële sportaanbieders en heeft een uitgebreid vrijwillig sportverenigingsleven. D66 ondersteunt het opzetten van een sportnetwerk waarin alle Leusdense aanbieders elkaar kunnen ontmoeten en good practices kunnen uitwisselen. D66 ondersteunt het online social community platform dat wordt opgezet door het Platform Sport & Bewegen Leusden. D66 wil graag een Leusdense Sportpas waarmee inwoners van de gemeente bij alle aangesloten sportaanbieders en verenigingen kunnen sporten. Jongeren en minder draagkrachtigen moeten deze pas met korting kunnen krijgen.

9.4. Verenigingen en vrijwilligers

Sportverenigingen en sportgelegenheden kunnen niet zonder vrijwilligers bestaan. Waardering voor deze dragende krachten, maar ook het promoten van vrijwilligerswerk door de gemeente is daarom nodig. Een vrijwilligersvacaturebank kan daarbij helpen. Ook wil D66 dat de gemeente sportverenigingen begeleidt bij het realiseren van hun sportdoelen. Vrijwillige initiatieven, zoals het Bikepark Leusden en het Open Sportpark Leusden Zuid, moeten naar de mening van D66 door de gemeente financieel worden ondersteund.

9.5. Uitbreiding van mogelijkheden

Er zijn in Leusden nog mogelijkheden om recreatief bewegen verder uit te breiden. Een boulder-wand, waar geklommen kan worden zonder touw. Dit kan bijvoorbeeld bij één van de fietstunnels. En er is behoefte aan meer terrein waar honden onder begeleiding van hun bazen los kunnen lopen.

Het zwembad Octopus is een belangrijke voorziening. D66 wil onderzoeken wat de optimale vorm van exploitatie is. Kunnen er nog functies worden toegevoegd? En hoe kan de continuïteit van de gesponsorde Swim Experience worden gegarandeerd? De Experience is een unieke zwembelevenis voor de Leusdense schoolgaande jeugd.