Veiligheid

D66 is blij om te kunnen zeggen dat de gemeente Leusden het goed doet op het gebied van veiligheid. Wanneer Leusden wordt vergeleken met andere Nederlandse gemeentes is duidelijk dat we het bovengemiddeld goed doen. Toch zien we ruimte voor verbetering.

7.1. Online criminaliteit

Leusden kent wel een bovengemiddelde hoeveelheid online criminaliteit (zie ‘Waar staat je gemeente’, 2021). Dit heeft de gemeente eerder aangepakt met het spel Hackshield waar kinderen een cyberagent konden worden. Hierbij werd dan gewezen op de gevaren van het internet. D66 wil graag meer preventieve programma’s, bijvoorbeeld voor senioren. Hiermee hopen wij de online misdaad in Leusden terug te kunnen dringen.

7.2. Diefstallen

Een tweede verbetering is de verdere beperking van diefstallen van voertuigen en met name fietsen. In onze fiets-gemeente Leusden moeten mensen hun fietsen met gerust hart kunnen stallen. Hier steunen we maatregelen als fietsenrekken waaraan fietsen goed op slot te zetten zijn en aandacht voor bekende diefstallocaties.

7.3. Openbare ruimte

De openbare ruimte is van iedereen en iedereen moet zich daar dan ook veilig weten. D66 Leusden pleit voor actieve en assertieve handhaving bij overtreding van verkeersregels, overlast of drugshandel. Op veel fietspaden, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, kan betere verlichting de veiligheid vergroten. Bijvoorbeeld tussen Amersfoort en Leusden en tussen Leusden en Achterveld. Hetzelfde geldt voor voetpaden in het hele dorp. Deze moeten goed onderhouden worden en goed verlicht. In uitzonderlijke situaties kan cameratoezicht een optie zijn (zie hiervoor ook de paragraaf over digitalisering in het hoofdstuk over bestuur).