Team op volle sterkte!

Gisteren zijn Bert Jansen en Jurriaan Duijn geïnstalleerd als duo-raadsleden in de Leidse gemeenteraad. Ook Antje Jordan, die tijdens de eerste installatieronde ziek was, is gisteren officieel beëdigd als raadslid.

Het team

Met acht mensen in totaal gaat D66 deze raadsperiode aan het werk. Een mooi team met een mix van nieuwe en ervaren mensen met verschillende talenten, kennis en kwaliteiten.

Raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Raadslid IJsbrand Olthof en duo-raadslid Bert Jansen zijn geïnstalleerd in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid. IJsbrand gaat zich de komende vier jaar inzetten voor veiligheid en bereikbaarheid. Bert wordt onze woordvoerder duurzaamheid, omgevingskwaliteit, bestuur en dienstverlening.

Raadscommissie Werk en Middelen

Sander van Diepen en Julia de Groot gaan aan de slag in de commissie Werk en Middelen. Sander houdt zich de komende vier jaar bezig met economie en cultuur en Julia met werk en inkomen.

Raadscommissie Onderwijs en Samenleving

Raadsleden Linda Beimer en Julia de Groot zijn geïnstalleerd in de raadscommissie Onderwijs en Samenleving. Linda wordt onze woordvoerder jeugd, onderwijs, sport en recreatie. Julia neemt naast haar taken in de commissie Werk en Middelen hier de de portefeuille maatschappelijke ondersteuning onder haar hoede.

Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling

Raadslid Antje Jordan en duo-raadslid Jurriaan Duijn zijn benoemd in de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling. Zij houden zich bezig met woningbouw en ruimtelijke ontwikkeling.

Raadslid
Woordvoerder Veiligheid en Bereikbaarheid

Lees verder

Raadslid
Woordvoerder Economie, Financiën en Cultuur

Lees verder

Raadslid
Woordvoerder Jeugd, Onderwijs, Sport en Recreatie

Lees verder

Raadslid
Woordvoerder Maatschappelijke ondersteuning, Werk en Inkomen

Lees verder

Raadslid
Woordvoerder Stedelijke Ontwikkeling

Lees verder

Duo-raadslid
Woordvoerder Duurzaamheid, Omgevingskwaliteit, Bestuur en Dienstverlening

Lees verder

Duo-raadslid
Woordvoerder Stedelijke Ontwikkeling

Lees verder