Julia de Groot

Julia de Groot - Beeld: Anneke van Gruijthuijsen

Mijn naam is Julia Anna de Groot. Toen ik op mijn dertiende in Leiden ging wonen was ik verkocht.
Inmiddels ben ik het grootste gedeelte van mijn leven ik Leidenaar. Ik ging in de Lage Mors wonen en
vond het daar geweldig. Leiden voelt als mijn stad. Mijn sterkste punt ligt in de rol van verbinder
tussen de inwoners en de lokale politiek. Zodat er meer participatie komt vanuit de Leidenaren en zij
meer inspraak krijgen. Om zo samen de mooiste stad van Nederland nóg mooier te maken.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Mijn lievelingsplek in Leiden is de Nieuwe Rijn en dan bij voorkeur in de nazomer, wanneer het donker en o-zo-mooi verlicht is. Het is een plek met veel geschiedenis en mooie verhalen. Als ik daar langs vaar als rondvaartschipper, voel ik me gelukkiger dan ooit.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Leiden heeft een prachtige geschiedenis met de bijbehorende schitterende gebouwen. Denk aan de mooie kerken, hofjes, de burcht, het stadhuis. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Prachtig, maar veel steen. Ik zie daarom groene kansen voor onze gemeente. De straten kunnen groener door simpelweg meer bomen en planten. En wat groen is, moet groen blijven. Zo halen we de natuur terug in de stad.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

Ik heb de portefeuilles maatschappelijke ontwikkeling en jeugdzorg en zal me voor deze vraag beperken tot deze portefeuilles.

Ik wil ervoor zorgen dat er een plek is waar je terecht kan als het minder goed met je gaat. Door de coronacrisis zijn er veel mensen (waaronder veel studenten) bijgekomen met mentale klachten. Maar
er zijn ook veel ondernemers met problemen of mensen die werkloos zijn geraakt. Wat er ook met je aan de hand is, er moet hulp zijn. Ik wil ervoor zorgen dat dit makkelijker gaat, bijvoorbeeld door één
loket te bewerkstelligen waar je altijd terecht kan om doorverwezen te worden naar de juiste zorg- of hulpverlener.

Daarnaast wil ik dat zorg altijd bereikbaar is. Zeker eerstelijnszorg moet ‘om de hoek zijn’ voor iedereen. Daarom is het belangrijk dat er genoeg ruimte is voor eerstelijns hulpverleners, zoals bijvoorbeeld huisartsen, apotheken en fysiotherapeuten. De gemeente kan hiervoor zorgen door ruimte te reserveren in bestemmingsplannen.

Ook wil ik dat er breed ingezet wordt op gezondheidspreventie. Want: voorkomen is altijd beter dan genezen. Bij preventie wordt er snel gedacht aan niet roken, meer bewegen en gezonder eten. Dat is
erg belangrijk om op te blijven inzetten en al vroeg mee te beginnen: op scholen. Daarnaast kan er meer gedaan worden op preventie. Zo kan er bijvoorbeeld door preventie van huidkanker heel veel
bereikt worden in de gezondheid van de Leidenaren. Hier kan de gemeente een grote rol in spelen, door gratis zonnebrand aan te bieden of een samenwerking aan te gaan met landelijke initiatieven. Zodat Leidenaren zich gezond en gelukkig voelen.