Beeld: Brecht Weerheijm

D66 voor snelle en toekomstige opvang voor Oekraïners

D66 staat positief tegenover het opvang van enkele honderden Oekraïense vluchtelingen in Lansingerland op de middellange termijn. D66 prijst de voortvarende aanpak van Lansingerland in het realiseren van huisvesting op zowel de korte- als de langere termijn. Echter, Lansingerland moet verder kijken dan de acute noodsituatie en zorgen voor voldoende voorzieningen. 

Sinds Poetin zijn terreur heeft losgelaten, zijn vele duizenden Oekraïners vermoord en meer dan 5 miljoen mensen Oekraïne ontvlucht. Een crisis op een schaal die sinds de tweede wereldoorlog niet meer is voorgekomen. D66 is dankbaar voor alle inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en ambtenaren die de afgelopen tijd zich keihard hebben ingezet om Oekraïne te helpen. In een paar weken tijd werd het oude Rabobank pand omgebouwd tot opvang voor kwetsbare Oekraïense kinderen en hun begeleiders, tientallen Lansingerlanders bieden vluchtelingen een plek aan onder hun eigen dak en vele andere hebben kleding, eten en geld gedoneerd. Dit laat zien dat de situatie in Oekraïne heel Lansingerland raakt. 

Het college van Lansingerland vraagt de gemeenteraad om 1 miljoen euro vrij te maken om de kosten die gemaakt worden voor vluchtelingen voorlopig te dekken. Voor D66 is dit nu het juiste om nu te doen. Daarnaast wil het college ook verder kijken dan de komende paar weken en voor een periode van ongeveer 1 tot 3 jaar huisvesting realiseren voor vluchtelingen. D66 staat positief tegenover dit voorstel, maar is van mening dat dit echt niet te onderschatten valt. Voor zo’n lange opvang realiseren, betekent ook dat er voldoende voorzieningen aanwezig moeten zijn voor deze groep: onderwijs, zorg, werk en begeleiding. Dit betekent een flinke uitdaging voor Lansingerland en voor het ambtenaren apparaat dat al kampt met flinke personeelstekorten. 

Daarnaast is er nog de vraag op welke locatie deze opvang gerealiseerd zou moeten worden. Het college onderzoekt de mogelijkheid om flexwoningen te plaatsen, onder meer op Bleizo-west. Dit is een logische keuze, maar het is wel een locatie die zeer geïsoleerd ligt en waaraan de raad flinke eisen stelt om woningbouw leefbaar te houden. Liever zou D66 locaties zien die meer ingebed zijn in de samenleving, zoals op Wilderszijde. De vluchtelingen die Lansingerland gaat opvangen moeten onderdeel zijn van onze gemeenschap, en niet daarbuiten geplaatst worden.

De onderzoeken naar opvang zullen de komende tijd verder uitgewerkt worden. Op verzoek van D66 zullen deze verder besproken worden in een gezamenlijke vergadering van de raadscommissies Algemeen Bestuur en Samenleving, juist omdat dit vraagstuk zo veel sociale raakvlakken heeft.