Beeld: Brecht Weerheijm

Update opvang Oekraïense vluchtelingen

Afgelopen dinsdag 14 juni sprak de commissie Algemeen Bestuur opnieuw over de mogelijkheden om in Lansingerland grootschalige opvang voor Oekraïense vluchtelingen te realiseren.

Wat vooraf ging

Al eerder maakte D66 Lansingerland kenbaar voorstander te zijn van grootschalige opvang, maar dan wel bij voorkeur middenin de maatschappij. Ondertussen is door het college een decentrale variant met opvang op verschillende plekken in kaart gebracht en een centrale variant op Bleizo-west uitgewerkt. Daarnaast is er ook nog een derde scenario, waarbij Lansingerland geen grootschalige opvang realiseert.

Centraal of decentraal?

Gezien de complexiteit van het creëren van voorzieningen op verschillende plekken, heeft het college de voorkeur voor een centrale variant. Deze complexiteit is dermate groot, dat de inschatting is dat een decentrale variant niet haalbaar is op de korte termijn. D66 is daarom van mening dat ook de centrale variant de voorkeur heeft boven afwachten en geen bijdrage leveren. D66 gelooft dat Lansingerland een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van deze crisis – en daarom kiest D66 voor ‘doen’ in plaats van afwachten.

Randvoorwaarden

Daarbij gelden vanzelfsprekend wel een aantal randvoorwaarden. Zo moet de financiële impact van deze opvang zoveel mogelijk beperkt blijven voor Lansingerland en moeten bouwplannen niet in gevaar komen. Daarnaast moet er tussentijds regelmatig geëvalueerd worden of er nog draagvlak is voor verdere uitbreiding van opvang. D66 pleit dus voor een gefaseerde aanpak met tussentijdse evaluaties.

Het realiseren van grootschalige opvang is echter een zeer complexe uitdaging waarbij niet alleen de gemeente Lansingerland, maar ook andere overheden zich volop moeten inzetten. Op dit moment wil de provincie Zuid-Holland liever geen woningen op Bleizo-west en wil de gemeente Zoetermeer alleen akkoord gaan met opvang als er ook besloten wordt dat Bleizo-west een permanente bestemming voor woningbouw krijgt. Dit maakt het realiseren van opvang ontzettend lastig.

Daarnaast bleek tijdens de bespreking in de commissie dat er een aantal partijen weinig voelen voor grootschalig opvang. D66 doet daarom de volgende oproep: laten we samen kijken wat we als Lansingerland kunnen betekenen voor de vele Oekraïners die hun huis hebben moeten verlaten. Denk in mogelijkheden, in plaats van in beperkingen!