Beeld: Brecht Weerheijm

D66: Kies voor opvang middenin de maatschappij!

Het college van Lansingerland wil graag 1000 tot 1500 Oekrainse vluchtelingen en 1000 tot 1500 ‘spoedzoekers’ voor een periode van maximaal 5 jaar huisvesten op Bleizo-west. D66 Lansingerland is voorstander van opvang – maar dan wel middenin de maatschappij.

Waardering

Afgelopen 18 mei werd er in de gecomineerde commissie algemeen bestuur / samenleving gedebatteerd over het plan voor noodopvang van honderden Oekrainers op Bleizo-west. D66 hecht zeer grote waarde aan het goed opvangen van vluchtelingen, zeker de miljoenen Oekraïners die hun land hebben moeten ontvluchten vanwege de verschrikkelijke oorlog van Poetin. Het is vanzelfsprekend onbekend hoe lang de oorlog gaat duren, maar ook als de oorlog snel voorbij is, zal de wederopbouw van Oekraïne nog jaren duren. Daarom is het goed dat er in Lansingerland wordt nagedacht over de opvang van Oekraïners.

Één locatie

Het college heeft ervoor gekozen één locatie aan te wijzen voor de huisvesting van Oekraïnse vluchtelingen en spoedzoekers – en dus niet meerdere kleine locaties. Volgens het college is alleen op Bleizo genoeg ruimte, en ook lang genoeg ruimte om de huisvesting te realiseren. Dit betekent echter niet dat de locatie ‘klaar’ ligt. Zo is er slechts beperkte ontsluiting via het OV naar onze kernen, geen sociale voorzieningen zoals onderwijs en zorg, geen nutsvoorzieningen zoals water en elektriciteit in een deel van het gebied. Zoals D66 al eerder aangaf, is Bleizo-west een locatie waar woningbouw mogelijk is – maar wel onder voorwaarde.

Huisvesting in de samenleving

Dit baart D66 zorgen. D66 vindt dat vluchtelingen een plaats mogen innemen in onze gemeenschap en op een goed bereikbare plek moeten kunnen wonen, met voorzieningen in de buurt. Daarnaast is het van belang dat er volop mogelijkheden zijn voor interactie en contact met Lansingerlanders. Een stabiele sociale omgeving zou het uitgangspunt moeten zijn. Bleizo is de enige geschikte locatie om in één keer de volledige groep op te vangen van Oekrainers en spoedzoekers, maar D66 vindt dat er beter klein begonnen kan worden. Begin met flexwoningen nabij kernen en voorzieningen – dit kan altijd nog verder opgeschaald worden. Middenin de samenleving is het voor zowel onze eigen spoedzoekers en vluchtelingen die veel achter hebben moeten laten veel fijner aarden.

Vertrouwen

Het tijdelijk huisvesten van een groep van 2000 tot 3000 vluchtelingen en spoedzoekers is een ongekend grote uitdaging voor Lansingerland – voor inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. D66 denkt dat Lansingerland dit kan – maar alleen als huisvesting zoveel mogelijk plaats vindt binnen de samenleving, zodat vluchtelingen en spoedzoekers de kans krijgen om als volwaardige inwoners van Lansingerland te leven.