Vrij zijn met een overheid die beslist met jou

Jan Paternotte - Campagnevoeren zorgt ervoor dat steeds meer mensen onze optimistische boodschap omarmen. Beeld: Jeroen Mooijman

De overheid staat de afgelopen jaren te veel tegenover mensen, in plaats van naast mensen. Daardoor neemt het vertrouwen in de overheid af. Dat is een slecht teken. De overheid is er voor haar inwoners. Voor jou. Ze moet iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.

Als het om onze democratie gaat, mogen we nooit achterover leunen. Wij willen jou meer inspraak en invloed geven.

We willen dat de macht van de overheid controleerbaar is. Of dat nu op Europees, nationaal, regionaal of lokaal niveau is. 

Wij willen dat iedereen mee kan doen met onze democratie. Niet één keer in de vier jaar, maar iedere dag. En als mensen zelf goede ideeën hebben, dan gaan we daarmee aan de slag.

Het bestuur wordt ook verbeterd door meer te gaan sturen op maatschappelijke effecten en welzijn, door de democratie te vernieuwen waar mogelijk, en door Europees te kijken.

We moeten kijken naar manieren om de rol van de raad te versterken, door meer mogelijkheden te geven om pro-actief te sturen. En door ook de Rekenkamer te versterken, bij voorkeur regionaal. Door de bestuurscultuur met elkaar onder de loep te nemen.

We moeten aan de ene kant steeds meer regionaal opereren om regionale problemen aan te pakken. Daarnaast zullen we de lokale samenhang moeten versterken op dorpsniveau en lokale dorpsvisies opstellen om lokale problemen aan te pakken.

Het bestuur wordt ook verbeterd door meer te gaan sturen op maatschappelijke effecten en welzijn, door de democratie te vernieuwen waar mogelijk, en door Europees te kijken.

We moeten kijken naar manieren om de rol van de raad te versterken, door meer mogelijkheden te geven om pro-actief te sturen. En door ook de Rekenkamer te versterken, bij voorkeur regionaal. Door de bestuurscultuur met elkaar onder de loep te nemen.

We moeten aan de ene kant steeds meer regionaal opereren om regionale problemen aan te pakken. Daarnaast zullen we de lokale samenhang moeten versterken op dorpsniveau en lokale dorpsvisies opstellen om lokale problemen aan te pakken.

Toont 3 van 3


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.