Vrij door een betaalbaar huis

Het woningtekort is een probleem door het hele land. Beeld: iStock

Minister Kajsa Ollongren trok vorig jaar twee miljard euro uit om de crisis op de woningmarkt aan te pakken. Flink bouwen, is het devies.

Het woningtekort is een probleem door het hele land. Van Amsterdam tot Zwolle. Van Groningen tot Utrecht. In de vorige crisis stopten we met bouwen. Die fout maken we niet nog een keer. In de steden gaan we de hoogte in.

We bouwen duizenden betaalbare woningen in nieuwe wijken. Met goed openbaar vervoer en fietspaden. We bouwen meer middenhuurwoningen voor verplegers, leraren en agenten die ‘te veel’ verdienen voor een sociale huurwoning. En huisjesmelkers die torenhoge huren vragen, pakken we aan.

Zo helpen we iedereen om vrij te wonen waar je wilt.  

De natuur zal versterkt moet worden door bijvoorbeeld meer bomen en meer groen in de bebouwde kom.

D66 wil dat er nu echt vaart gemaakt gaat worden met duurzaamheid. Duurzaamheid moet onderdeel zijn van alles wat de gemeente doet op elk beleidsterrein.

De kernambitie van de gemeente Kapelle betekent in ieder geval voor iedereen voldoende woningen, zowel voor starters als doorstromers als nieuwe Nederlanders. Om dit te bereiken zullen we flexibel moeten zijn met bouwen en wonen, en kijken hoe toerisme en goed wonen en leven met elkaar combineren. Goed wonen is ook duurzaam wonen, in een groene gezonde wijk.

De natuur zal versterkt moet worden door bijvoorbeeld meer bomen en meer groen in de bebouwde kom.

D66 wil dat er nu echt vaart gemaakt gaat worden met duurzaamheid. Duurzaamheid moet onderdeel zijn van alles wat de gemeente doet op elk beleidsterrein.

De kernambitie van de gemeente Kapelle betekent in ieder geval voor iedereen voldoende woningen, zowel voor starters als doorstromers als nieuwe Nederlanders. Om dit te bereiken zullen we flexibel moeten zijn met bouwen en wonen, en kijken hoe toerisme en goed wonen en leven met elkaar combineren. Goed wonen is ook duurzaam wonen, in een groene gezonde wijk.

Toont 3 van 3


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.