Duurzaam en groen leven

Als gemeente heb je een verantwoordelijkheid die verder reikt dan het hier en nu, een verantwoordelijkheid naar de toekomstige inwoners en ondernemers van onze stad. D66 waakt daarom over de duurzaamheid van Kapelle. Hoe wij in onze gemeente omgaan met grondstoffen en afval, met energie en luchtkwaliteit, met groen en met water, bepaalt wat voor gemeente en regio wij achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen.

Onze inwoners hebben in het Strategisch Kompas aangegeven dat groen en duurzaamheid belangrijk is. Daarom is “Vaart maken met duurzaamheid” ook een basisambitie in het Strategisch Kompas. D66 wil dat er nu echt vaart gemaakt gaat worden met duurzaamheid door alle duurzaamheidsbouwstenen uiterlijk najaar 2022 vast te stellen, en bijbehorende actieplannen ambitieus in te vullen en voor medio 2023 klaar te hebben. Indien de plannen extra fte of budget nodig blijken hebben wil D66 hiervoor geld vrijmaken.

Duurzaamheid moet onderdeel zijn van alles wat de gemeente doet op elk beleidsterrein. De komende jaren wil D66 steviger inzetten op het verleiden van inwoners, verenigingen en ondernemers om meer duurzame maatregelen te nemen. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld, bijvoorbeeld door verduurzaming van gemeentelijke gebouwen, de aanschaf van elektrische auto’s of duurzaam inkopen.

Ook de natuur zal versterkt moet worden door bijvoorbeeld meer bomen en meer groen in de bebouwde kom.

En betreffende mobiliteit wil D66 maximaal ruimte geven aan alternatieven voor de fossiele auto, zoals de fiets, openbaar vervoer, deelmobiliteit en elektrisch rijden.