Arjan van der Wilt

Arjan van der Wilt - Beeld: Marc van Opstal

Stem mij als #4 de raad in!

  • 58 jaar
  • Rotterdam
  • Kapelle

Politiek heeft bij veel mensen een negatieve klank gekregen, maar het is één van de belangrijkste manieren om onze samenleving en onze planeet op elk niveau mooier en beter te maken. De lokale politiek probeert dat op lokaal, gemeentelijk niveau voor elkaar te krijgen. Die wereld ken ik het beste en daar is het sociaal-liberale geluid van D66 nog steeds ondervertegenwoordigd; daar wil ik mijn steentje aan bijdragen.
 
Veel mensen zijn er goed in het ongenuanceerd benoemen van wat er allemaal fout gaat en waar het aan ligt; zoveel mensen, zoveel meningen wat dat betreft. Los van welke mening gelijk heeft (vaak is het gelijk in veel meningen in mindere of meerdere mate terug te vinden), zijn dergelijke “foute” zaken alleen op te lossen als iemand er daadwerkelijk iets aan wilt doen. Mopperen is prima, maar vervolgens moeten de handen uit de mouwen om te zorgen dat er niet meer gemopperd hoeft te worden. D66 heeft daar vaak goede ideeën over, en die wil ik helpen uitvoeren in onze gemeente.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Sporthal “het Groene Woud”. Niet omdat dat zo’n prachtige sporthal is (de nieuwe sporthal is hard nodig!), maar omdat ik daar wekelijks kinderen en jongvolwassenen enthousiast “mijn” sport volleybal zie bedrijven en ze daar in mag trainen en coachen; daar word ik elke keer weer gelukkig van.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Kapelle is een relatief welvarende gemeente in een prachtige omgeving. Dat geeft enorme kansen om het voortouw te nemen in allerlei initiatieven om de “wereld van morgen” te scheppen; een wereld waarin onze kinderen een betere balans met de natuur en het klimaat hebben dan de vorige generaties, zodat de toekomstige generaties ook van die wereld kunnen genieten. Kapelle heeft daar de ruimte, de kennis, de schaal en het geld voor.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Kapelle moet en kan een inhaalslag maken op het gebied van duurzaamheid, circulaire economie en alles wat daarmee samenhangt, en zich van een gemeente die op dat vlak een beetje in het peloton meehobbelt naar een voortrekkersrol ontwikkelen.
  • Kapelle is een welvarende gemeente met veel sociale activiteiten. Toch is er nog armoede en eenzaamheid bij een te groot deel van onze burgers. De welvaart en welzijn van Kapelle moet ook voor die burgers bereikbaar worden.
  • De wereld verandert, en Kapelle moet mee veranderen. Sommige conservatieve stromingen in Kapelle zijn dominanter dan dat gezien de samenstelling van de bevolking van Kapelle terecht is. Hen een beter vertegenwoordigende stem geven is een verbeterslag die we nog moeten maken.

Wat betekent D66 voor jou?

Een goede balans tussen sociale solidariteit en liberale vrijheid; helpen en sturen waar moet en zelfbeschikking waar dat kan.
Om onze samenleving duurzaam en toekomstbestendig te maken, is een enorme inhaalslag nodig. D66 heeft daar in mijn ogen het juiste programma voor, dat impopulaire beslissingen durft te nemen die noodzakelijk zijn voor een toekomst voor volgende generaties, maar de prijs voor die beslissingen eerlijk verdeeld over de huidige generatie.

Dat is een lastige keuze, want lezen is één van mijn passies en ik heb veel prachtige boeken gelezen. Ik noem er twee, omdat fictie en non-fictie twee verschillende “categorieën: zijn: 
In de ban van de Ring van Tolkien schept een prachtige, gedetailleerde andere wereld, met avonturen waarin je je volledig in kan verliezen. Het is een prachtig verhaal over de eeuwige strijd van Goed tegen Kwaad en maakt tegelijk duidelijk dat dit geen zwart-wit onderscheid is.
Zwaarden, paarden en ziektekiemen van Jared Diamond legt op een boeiende en heldere manier uit waarom we in Europa het geluk hebben gehad om op een gegeven moment in de geschiedenis een voorsprong te kunnen nemen in de ontwikkeling op allerlei vlakken, maar dat dit niet betekent dat we superieur zijn t.o.v. de rest van de wereld, en dat dit slechts een fase is in de geschiedenis.

Door de corona restricties is het laatste event al weer veel te lang geleden…
Ik heb de fim Dune gekeken in de bioscoop met mijn dochter, beiden zijn we gefascineerd hoe oneindig de fantasie van sommige schrijvers is en hoe prachtig die soms in beelden gegoten kan worden met de huidige technologieën, zonder de essentie – het verhaal – aan te tasten.